Малко повече от половината кандидатстващи за безлихвени кредити по програмата на Българската банка за развитие (ББР) получават потвърждение към момента. Процентът одобрени кредити се поддържа над 55% в последните дни.

Близо 40 млн. лв. достигат одобрените безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, съобщи вчера, 22 юни, Банката за развитие, която е гарант по програмата. Това показва статистиката на ББР към 19 юни. Ръстът спрямо седмица по-рано е с 5,3 млн. лв.

До момента (към 19 юни) са постъпили 16 522 искания за кредити, от които потвърдени са общо 9 576 или 58%, отбеляза ББР.

Предишната справка на банката, няколко дни по-рано (по данни от 15 юни) показва подадени 14 602 искания за кредити, от които потвърдени общо 8115 - или почти 56%.

На 8 юни ББР съобщи, че постъпилите към момента искания за кредити са 12 958, от които потвърдени общо 6735 или 52%.

Правят впечатление разликите в броя обработващи се заявления: към 19 юни са били 1616, към 15 юни 2001, към 8 юни 2587. Може да се направи изводът, че банките от програмата все по-бързо обработват исканията за кредити.

Каква е стойността на исканите заеми

Към 19 юни банките са отпуснали по програмата 40 млн. лева безлихвени кредити. Към 15 юни отпуснатите заеми са били за около 34 млн. лева, към 8 юни - 28 млн. лв.

Средната стойност на заемите е малко над 4000 лв., се казва в последното съобщение от 22 юни. На 8 юни ББР отбеляза подобна стойност: близо 4100 лева.

Кои са заявителите

Две трети (67%) от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се, съобщи на 22 юни ББР. Седмица по-рано, на 15 юни, Банката информира, че повече от три четвърти (77,5%) от исканията са на лица на трудов договор, а останалите (една четвърт) са на самоосигуряващи се.

Тоест, макар работещите на трудов договор заявители да са голямото мнозинство, за последната седмица се е увеличил делът на поискалите безлихвени кредити самоосигуряващи се.

Кои са банките кредитори

Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Към 22 юни банките, които приемат заявления за кандидатстване за безлихвен кредит по програмата, са: Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка,  Пощенска банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка бяха първите, включили се в програмата за предоставяне на заеми.

Какви са условията

Намерението е с програмата за безлихвени кредити да се подпомогнат служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

От 19 юни са в сила обновени условия за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

За лицата на трудов договор:

  • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;
  • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит;
  • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
  • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

За самоосигуряващите се:

  • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица
  • Да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията.