Този ноември в Софийска опера и балет за 17-и път ще бъде връчено престижното отличие "Мениджър на годината". Кандидатстването във всички категории е отворено до 3 юни, а конкурсът ще се проведе на три етапа в месеците април-ноември.

"Мениджър на годината" е конкурс за постижения в областта на висшия мениджмънт в България. Целта на инициативата е да отличи тези ръководители, които успешно управляват компаниите в България, като използват най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за отличен мениджър личностни характеристики.

През всички години на провеждане методологията за оценка в конкурса се прилага от световната консултантска организация "Делойт". Както и досега, кандидатстването и участието в конкурса не се обвързва със заплащане.

Как да направите вашия лидер "Мениджър на годината"?

Участници в основната категория на надпреварата са хора на най-високо мениджърско ниво - управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие. Нужно е те да отговарят на следните изисквания:

  • мениджърът да управлява компанията от минимум 2 години и прекарва поне половината от работното си време в България;
  • в последната финансова година да са постигнати поне 20 милиона лева приходи и компанията да има 50 или повече служители;

Всички участници в основната категория ще бъдат оценявани на база на три групи критерии:

  • финансови показатели;

  • добри управленски практики;
  • личностни характеристики на кандидата. 

Оценка и методология 

В първия етап кандидатите ще могат да изпращат документи за участие. По време на втория етап от участниците ще се очаква предоставяне на допълнителна информация, на базата на която през месец септември ще бъдат обявени десетимата финалисти в конкурса. Техните личностни характеристики ще бъдат оценени на базата на интервюта, проведени с тях и техни служители. След това се изготвя 360-градусова оценка, чрез която се формира финалният сбор. Обществен съвет от личности с безукорна репутация и авторитет се запознава с оценките. Повече за методологията можете да научите тук

Може да номинирате вашата компания в още четири категории:  

Категория "Бизнес в първите 20 милиона" 

С тази категория обръщаме внимание на малкия и средния бизнес в страната с годишен оборот до 20 млн. лева. Оценяват се финансовите постижения за последните 3 години, устойчивостта на компанията и добрите управленски практики. Приемат се кандидатури от компании, създадени преди 2019 г. 

Категория "Най-добър нов бизнес"

Предприемачите, успешно започнали бизнес през последните до 5 години, вече ще имат възможност да представят компанията си в конкурса. Оценяват се приходите, ръстът им, оперативната печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител. Ще бъде приложен бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приемат се кандидатури от компании, създадени не по-късно от 5 години преди 2023 г. (т.е. регистрирани не по-рано от 2019 г.). 

Категория "Екип на годината" 

Бизнес успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество. За да отличим най-добрия екип за 2024 г., ще оценим комуникационните умения, целите и резултатите на екипа, лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепа между членовете на екипа и взаимно обучение. 

Категория "Бизнес трансформация"

Категорията дава възможност да представите скорошен завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса - нов бизнес модел, операционни трансформации, нов източник на финансиране, дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други по ваш избор. Ще бъде отличена най-успешната бизнес трансформация, която се е случила през календарните 2022 и 2023 г. и към настоящия момент е приключила. 

Победителите 

Носителят на титлата "Мениджър на годината 2024" и победителите в новите категории ще бъдат обявени през ноември по време на тържествена церемония в Софийската опера и балет. В националния ефир на bTV ще бъде излъчен и документален филм, чрез който постиженията на най-добрите бизнес лидери в страната да достигнат до възможно най-широка аудитория. 

Срокът за кандидатстване е 3 юни 2024 на [email protected]