Търговските банки у нас отпуснаха над 28 млн. лв. безлихвени кредити по схемата за подпомагане на домакинствата. Потвърдените кандидати са 6 735 и се обработват други 2 587 броя заявления, съобщи Българската банка за развитие (ББР).

Общо постъпилите искания за кредити са 12 958 броя. Средната стойност на заемите е близо 4 100 лв. Близо три четвърти от исканията или 75 на сто са на лица, работещи на трудов договор. Останалите са на самоосигуряващи се.

Припомняме, че в началото на инициативата 12 банки заявиха желание да участват. Към момента вече 10 банки работят по схемата за подкрепа на лицата, които временно не могат да полагат труд заради кризата, породена от COVID-19. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лв., които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лв. лева.

За кредит може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите не да се дължат такси, комисиони и неустойки.