17-11-2017 20-11-2018

Aкции

Топ 5 печеливши

  • Билборд АД
  • Спарки Елтос АД
  • Доверие Обединен Холдинг АД
  • Албена АД
  • ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

Топ 5 губещи

  • Топливо АД
  • Синергон Холдинг АД
  • Българска Холдингова Компания АД
  • Зърнени Храни България АД
  • ТБ Централна кооперативна банка АД

Кредитни калкулатори

Валутен калкулатор