България е единствената държава в Европейския съюз, която е въвела национален допълнителен данък - т.нар. глобален данък върху големите местни и мултинационални корпорации от 15 процента, но не е позволила да се използват всички облекчения. Това показва изследване на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) с автори Пламен Донев и Стоян Панчев, съобщиха от ЕКИП.

След преглед на режимите по въвеждане на глобалния данък от 15 процента, докладът установява, че България е единствената членка на ЕС, която не е приложила напълно изключението за съществена стопанска дейност и изключението "de minimis". Този пропуск поставя страната в неизгодна ситуация по отношение привличането на чуждестранни инвестиции и стимулирането на водещите български индустриални групи към международно разрастване, смятат авторите на изследването.

Нивото на данъчно облагане е приоритетен фактор при привличане на значими инвестиции - факт, потвърден с почти пълен консенсус в академичните изследвания и скорошни изказвания на западните браншови партньори, напомнят от ЕКИП и отбелязват, че у нас често битува погрешното схващане, че корпоративният данък от 10 на сто е ниска ставка и следователно проблемът е другаде. Макар и пречките пред инвестициите да са с много аспекти, трябва да се има предвид, че 54 на сто от печалбите на големите мултинационални корпоративни групи се облагат с ефективна данъчна ставка, която е по-ниска от 10 на сто. Тоест, дори плоският данък от 10 процента е по-висок от ефективната ставка, която международният бизнес плаща върху над половината от печалбите си, посочват от ЕКИП.

Затова авторите на изследването препоръчват въвеждането на пълния пакет облекчения от глобалния данък от 15 на сто да бъде приоритетна задача за законодателната и изпълнителната власт през 2024 г. Това ще даде нови инструменти и стимули за реализирането на значими инвестиции в България - каквито липсват през последните години, както според икономисти и анализатори от НПО сектора, така и вече според управляващите органи на водещи международни западни търговски камари у нас, смятат от ЕКИП.

Докладът препоръчва промени в три члена на Закона за корпоративното подоходно облагане, които биха въвели пълния пакет облекчения и биха направили България отново равнопоставена и дори с данъчни предимства при привличането на мултинационални инвестиции. Последното е особено важно с оглед на процесите по изтичане на международни инвестиции от Европа към САЩ и Китай, и стагфлацията в ЕС и Еврозоната, която може да бъде преодоляна единствено чрез повече инвестиции в производство на стоки и услуги, изтъкват от ЕКИП.