Президентът на Азербайджан Илхам Алиев съобщи днес, че Южният газов коридор, който трябва да доставя азербайджански газ в Европа, ще бъде пуснат изцяло в експлоатация в края на декември тази година, предаде ТАСС.

"В края на декември вече напълно ще бъде пуснат в експлоатация Южният газов коридор. Последната му част - Трансадриатическият тръбопровод (ТАП), се въвежда в експлоатация", каза Алиев в обръщение към нацията. ТАП ще започва от Гърция, ще преминава през Албания и Адриатическо море до Италия.

Южният газов коридор преминава от Азербайджан до Южна Италия през територията на Грузия, Турция, Гърция и Албания. Той представлява интегрирана система, включваща Южнокавказкия, Трансанадолския и Трансадриатическия тръбопроводи. Капацитетът на коридора е 16 милиарда кубични метра газ, от които 6 милиарда кубични метра ще остават в Турция, а останалите 10 милиарда кубични метра ще се насочват към Южна Европа. За основен източник на синьо гориво по този маршрут се счита находището "Шах Дениз" в Каспийско море, чиито резерви се оценяват на 1,2 трилиона кубични метра.

На 25 ноември министерството на енергетиката на Азербайджан съобщи, че търговският транспорт на азербайджански газ до Европа по ТАП, който е последният сегмент от Южния газов коридор, ще започне в края на 2020 година.