Премиерът Бойко Борисов показа край Летница на президента на Сърбия Александър Вучич как върви строителството на газопровода "Балкански поток". По него ще бъде пренасян предимно руски газ от Турция през Сърбия до Унгария. Но по тръбата може да се транспортира и азерски, американски, катарски, саудитски, израелски газ, наблегна българският премиер.

Покрай политическите изказвания станаха известни и някои интересни технически детайли от проекта, който закъснява с няколко месеца, но до края на годината вероятно ще е изпълнен.

Компресорните станции: модерни, американски

За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница ще бъдат изградени и две компресорни станции - КС "Нова Провадия" и КС "Расово". Предвидените компресорни агрегати на двете станции ще бъдат най-ново поколение, производство на американска компания, която е лидер в сектора.

Към настоящия момент се изпълняват строително-монтажни работи на бъдещата площадка на КС "Расово". На площадката освен три газотурбокомпресорни агрегата ще бъдат разположени и административна сграда, производствени и обслужващи сгради.

Компресорните станции са с оборудване на американската компания "Солар" - един от световните лидери в производството на газови компресори и турбини.

По двете компресорни станции - "Нова Провадия" и "Расово", се работи от миналото лято. Първата е на "завоя" към северния газопровод след КС "Провадия": там газът се "завърта", за да тръгне по "Балкански поток". КС "Расово" е недалеч от сръбската граница.

Най-напред бяха модернизирани КС "Странджа" и "Лозенец" - те вече са нискоемисионни - емисиите на газове и топлина са по европейските норми, и са реверсивни - осигуряват двупосочно движение на газа, разбира се при проявен интерес.

"Новата компресорна станция, която правим на сръбската граница е защото досегашните газопроводи бяха 54 бара, този е 75, на сръбската граница трябва да влезе на 65 бара. Така че с два мощни с компресора даваме възможност от 15 милиарда кубически метра (на вход от Турция - б.р.) да отиваме за Сърбия 22-23 милиарда, за да могат нашите приятели сърби и те да си взимат такси за преноса", каза Бойко Борисов.

Доставените и положени тръби: нов и стар газопровод

Наред с компресорните станции се модернизират и тръбите - т.нар. български (национален) пръстен - най-стария тръбопровод, положен през 70-80-те години на миналия век.  За северната част на този пръстен, налягането, което ползва операторът, е под 40 атмосфери, самите тръби не позволяват повече. А ниското налягане дава по-малки количества газ. В момента "Булгартрансгаз" извършва реконструкция и модернизация на тръбите. Писали сме как се прави: намират се уязвимите места на тръбата - пуска се т.нар. "прасе", което измерва дебелината на стената на тръбата и търси места, където може да се получи пробив.

Планирани количества за доставка на руски газ

"Булгартрансгаз" изгражда нов газопровод с обща дължина 474 км. Общо във временните строителни бази са доставени 26 489 броя тръби или 324,26 км. На пристанище "Бургас" има доставени още 10 935 броя тръби или 133,52 км, които всекидневно се транспортират към временните бази, съобщиха от правителствената информационна служба.

Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 403,19 км. Разнесените тръби по трасето са 281,22 км, от които са заварени 153,06 км. Изкопаната траншея за полагане на газопровода е 100,44 км. Положеният газопровод в траншеята е 91,43 км. Териториите с археологически обекти по трасето се проучват и освобождават за строителството, с оглед опазване на културното наследство на страната ни при изграждането на "Балканки поток".

Газовото хранилище: газов хит

Борисов и Вучич разгледаха и подземното газово хранилище "Чирен", което се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ у нас и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки, като активният му капацитет е 550 млн. м3.

С развитието на газовата мрежа на територията на страната и в региона ще се насърчи търговията с природен газ, ще се повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар, отбелязват от правителствената информационна служба.

Работи се по разширението  на "Чирен" като търговско хранилище. Планираното разширение се състои от поетапно увеличаване на обема на хранилището - по-големи обеми складиран газ, увеличено налягане на горивото в резервоара, по-голям дебит на всекидневно нагнетяване и добив. Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд.м3 и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 - 10 млн. м3/ден. За целта ще се сондират 10 нови експлоатационни сондажа, както и 3 наблюдателни.

Ролята на хранилището е изключителна. По разширяването му се работи с азербайджанската държавна компания "Сокар".

Това е стратегически проект - никъде около нас няма такова находище - няма в Гърция, в Турция, Сърбия. В Румъния има, но е далеч от границата ни.През 2019 г. стартира изпълнението на 3D сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура. Проучванията се съфинансират от Механизма за свързване на Европа - безвъзмездните средства са до 3 900 000 евро (50% от стойността на проучването).

Терминалът за втечнен газ в Северна Гърция

Kарта: entsog.eu/gastrade.gr

Какви са очакванията: "Балкански микс"

Борисов каза днес, че "мощно върви строителството Александруполис - Димитровград (терминалът за втечнен газ на северното гръцко пристанище, дял в което има и България - б.р.). Така че целият този пръстен Александруполис, Турция, "Балкански поток", Сърбия дава възможност за пълна диверсификация и на България, и на Сърбия. Може да се докарва и руски, и азерски, американски, и катарски, саудитски, израелски газ. Веднага могат да се напълнят тръбите, щом станат готови".

"Преди няколко дни "Булгартрансгаз" стана бенефициент на още 6 милиона евро за връзката (реверсивна) с Ниш" (по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.), каза още премиерът. Газопроводът от Нови Искър до Ниш е с планирана дължина от 170 км, 62 км от които на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г.

С построяването на българо-гръцката газова връзка ще получаваме газ от газопроводите ТАП/ТАНАП - на първо време договорен азерски газ, и втечнен газ от терминала край Александруполис. Този газ след регазификация ще стига до компресорна станция на гръцка територия и ще влиза в България - от 3 млрд. до 5 млрд. куб. метра на година.

Намерението е газът да се миксира и да се пренася към Сърбия, Унгария - това е идеята за газовия хъб "Балкан" и "Балкански поток". Реверсивни са и връзките с Турция и Румъния.