Южният газов коридор (ЮГК), който ще доставя азербайджански газ в Европа, ще бъде пуснат в експлоатация до края на тази година въпреки затрудненията заради пандемията от коронавирус. Това заяви азербайджанският министър на енергетиката Пярвиз Шахбазов, цитиран от ТАСС. Той каза това на международна видеоконференция "Глобалната енергетика и международните политически рискове".

Последният сегмент на ЮГК - Трансадриатическият газопровод - който ще доставя азербайджански газ в Европа, е на довършителен стадий, изтъкна министърът. Той допълни, че пускането му в експлоатация е планирано за тази година, която е най-трудната за световната енергетика.

По думите на Шахбазов очакваният добив на газ в Азербайджан тази година ще бъде 38 милиарда кубични метра, а през 2022 година - 45 милиарда кубични метра. Проектът ЮГК ще допринесе за развитие на газовия сектор на Азербайджан, подчерта Шахбазов.

ЮГК ще бъде прокаран на 3500 километра от Баку до Южна Италия през територията на Грузия, Турция, Гърция и Албания. Той представлява интегрирана система, включваща Южно-Кавказкия, Трансанадолския и Трансадриатическия тръбопровод. Началото на търговските доставки в Европа по него се очаква до края на 2020 година. Основен източник на газ за ЮГК е морското газокондензатно находище "Шах Дениз" в Каспийско море със залежи от 1,2 трилиона кубични метра, припомня ТАСС.

От Гърция азербайджански газ ще бъде пренасян и към България през газовата връзка с Гърция - към момента са договорени 1 млрд. куб. метра.