"Топлофикация-София" ЕАД успя да подпише първите две успешни сделки на платформата за търговия с природен газ, каза председателят на Съвета на директорите на газов хъб "Балкан" и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов на пресконференция в сградата на "Булгартрансгаз". От миналия петък столичното топлофикационно дружество вече е регистриран ползвател както на мрежата на "Булгартрансгаз", така и на "Газов Хъб Балкан", уточни Малинов.

От Топлофикация-София вчера са купили количества от 1000 мегаватчаса природен газ, посочи изпълнителният директор на дружеството Александър Александров и добави, че тази тази сутрин е подписана втора сделка за още 1000 мегаватчаса. До края на седмицата ще се продължи всеки ден да се купува по 1000 мегаватчаса природен газ от платформата "Ден напред", допълни той. През следващите две седмици ще купува природен газ на седмична база, докато се стигне до момента, в който ще се купи количество приблизително 100 000 мегаватчаса за март. Целта да се закупят не по-малко от 50 процента от обема, който "Топлофикация-София" ползва на годишна база. Това е свързано и с изтичането на договорите, които Топлофикация има с "Булгаргаз".

Цената, която е постигната на сутрешната сесия, е 38,06 лв., което е с 10 процента по-ниска от подобрената снощи цена от "Булгаргаз", посочи Александров. Много е вероятно Топлофикация-София да участва и в следобедната сесия на газовата борса. Търговските условия, при които се купува природен газ, е Топлофикация да плаща отложено.

Към днешна дата Топлофикация дължи 200 млн. лева към "Булгаргаз", заяви още изпълнителният директор на дружеството. Това са задължения, които са натрупвани в последната година и половина, уточни Александров. Той изтъкна, че дружеството регулярно изпълнява задълженията си и към "Булгаргаз", и към БЕХ. Миналите задължения са над 380 млн. лева. Текущи почти няма, защото събираемостта да е 97 процента, каза още Александров.