Изменението на климата и влошеното състояние на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и света. За да се преодолеят тези предизвикателства, са необходими спешни действия, стратегии и инициативи, насочени към промяна на начина, по който функционира нашето общество и икономика. Целта е да се осигури устойчиво бъдеще за всички.

Европейският зелен пакт е новата стратегия на Европейския съюз, която има за цел да направи Европа климатично неутрална до 2050 г., да даде тласък на икономиката чрез зелени технологии, да създаде устойчива индустрия и транспорт и да намали замърсяването.

Всички държави-членки на ЕС трябва да допринесат за прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Мащабът на предизвикателствата обаче не е еднакъв за всички. Регионите, зависими от изкопаеми горива и въглеродно-интензивните индустрии, ще бъдат засегнати и ще претърпят дълбока икономическа, екологична и социална трансформация.

Какво включва Зелената трансформация?

Зелената трансформация обхваща различни стратегии, политики и практики, насочени към промяната на начина, по който функционира нашето общество и икономика, с цел да се намали отрицателното въздействие върху околната среда и да се създаде по-устойчиво бъдеще. Това включва преминаването към устойчиви енергийни източници, промени в инфраструктурата, включително разработване на екологично устойчиви градове, разширяване на обществения транспорт, бизнес иновации в продуктите и услугите, прилагане на устойчиви бизнес модели и интегриране на екологични и социални аспекти в корпоративното управление. Не на последно място е и повишената осведоменост за важността на устойчивото развитие и за практическите стъпки, които всеки може да предприеме за опазване на околната среда.

Енергия

Декарбонизирането на енергийната система е от решаващо значение за постигане на целите на ЕС за климата през 2030 и 2050 г. В същото време енергията трябва да бъде сигурна и достъпна за потребителите и бизнеса. За да се случи това, държавите-членки трябва да трансформират своите енергийни системи в напълно интегриран и конкурентен пазар, който се основава предимно на възобновяеми източници. Те също така трябва да позволят и насърчават допълнителни инвестиции в чиста енергия, включително енергийна ефективност.

Транспорт и мобилност

Транспортът представлява почти една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС и е една от основните причини за замърсяването на въздуха в градовете. Това налага търсенето на интелигентни, устойчиви и ефективни транспортни решения, които да предоставят на жителите по-достъпни, по-чисти и по-здравословни алтернативи.

Околна среда и кръгова икономика

Влошаването на околната среда засяга не само здравето ни, но и все повече оказва влияние на икономическата дейност. Екстремните метеорологични условия правят природните ресурси по-малко достъпни. Преходът към икономика с ефективно използване на ресурсите и защитата на хората са ключови приоритети на Европейския зелен пакт. Държавите-членки се ангажират с различни реформи, за да се справят с тези предизвикателства.

Иновации и научни изследвания

Цифровите технологии оказват дълбоко влияние върху нашия начин на живот и бизнеса. Държавите-членки обаче трябва да имат капацитета да се възползват от нашето все по-дигитализирано общество и да се справят с предизвикателствата, които то носи. Това изисква разработване на политики и внедряване на иновативни решения, за да се даде на бизнеса увереност, компетенции и средства за дигитализация и растеж.

Публични и частни финанси

За да постигне ЕС своята амбиция на Европейската зелена сделка, са необходими значителни инвестиции. Частният сектор ще играе ключова роля за финансирането на зеления преход, а това изисква последователни стратегии, иновативни регулаторни рамки и интелигентни инструменти. Националните правителства също ще допринесат за финансирането на прехода, изпращайки правилните сигнали и пренасочвайки публичните разходи към устойчиви политики. Те също така ще трябва да стимулират търсенето на по-устойчиви стоки и услуги чрез зелени обществени поръчки и да намалят въглеродния отпечатък на обществените услуги.

Ролята на човешкия фактор

Всички ние имаме ключова роля в зеления преход. Малките действия на всеки един от нас могат да допринесат за по-голямата цел - опазване на околната среда. Образованието и осведомеността са от съществено значение за мотивирането на хората да вземат участие в устойчиви практики.

Социална справедливост

Една от ключовите цели на зелената трансформация трябва да бъде гарантирането на социална справедливост. Това включва осигуряването на равен достъп до устойчиви ресурси и решения за всички общности. Справедливото разпределение на ползите и тежестите от зелените инициативи е от съществено значение за осигуряването на равни възможности за всички.

Зелената трансформация представлява съвременен подход към устойчивото развитие, който изисква усилия от всички нива на обществото. Постигането на устойчиво бъдеще изисква иновации, сътрудничество и ангажимент към социалната справедливост. Това ще бъдат и основните теми на четвъртото издание на най-голямата и значима конференция за зелената сделка в Централна и Източна Европа "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)", организирана от Dir.bg и 3E-News.net.

Срещата ще се проведе от 26 до 28 юни, като от конферентните сцени в Sofia Event Center ще говорят спийкъри от над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>

В Green Transition Forum 4.0 ще участват политици от ЕС, държавни глави, министри и депутати, които формират политиките и позициите на ЕС и конкретно на Централна и Източна Европа - регион с уникални икономически и екологични предизвикателства. На конферентната сцена ще излязат трима представители от най-високото равнище в ЕК - заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович (Европейски зелен пакт) и еврокомисарите Никола Шмит (Работни места и социални права) и Илиана Иванова (Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж).

Заедно с тях корпоративните лидери ще получат възможността да споделят вижданията и стратегиите си за прехода към нисковъглеродна индустрия, въздействието върху бизнес моделирането и визията. Изтъкнати учени, изследователи и лидери на мисълта ще свържат науката, политиката и практиката за постигане на нулеви нетни икономики и глобален преход. Иноватори и визионери ще представят революционни технологии и предефинират индустриалните стандарти, а популярни експерти ще прокарат нови пътища, по които да се преодоляват различията.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>


Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Енергео, Аурубис България, АЕЦ Козлодуй, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, Българска банка за развитие, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Главболгарстрой, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.

 

Визия: Dir.bg