През април строителната продукция се увеличава с 15.7 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база повишението на календарния индекс на строителната продукция през април се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 21.5 на сто, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5 на сто.

Промишленото производство

нараства с 22.8 на сто спрямо съответния месец на 2020 година. 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 26.2 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.5 на сто, и в добивната промишленост - с 4.6 на сто.

Значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при:

 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 259.4 на сто,
 • производството, некласифицирано другаде - с 89.5 на сто,
 • производството на мебели - с 54.4 на сто,
 • производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.4 на сто,
 • производството на електрически съоръжения - с 45.7 на сто.

Най-голямо намаление е отчетено при:

 • производството на напитки - с 20.2 на сто,
 • производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4 на сто,
 • производството на химични продукти - с 9.6 на сто.

Оборотът в търговията на дребно, 

през април е с 25.9 на сто над равнището на същия месец на 2020 година.

Годишен ръст е отчетен ръст на оборота при:

 • търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 41.2 на сто),
 • търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.5 на сто),
 • търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6 на сто).

Ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали спрямо април 2020 г. е регистриран при всички групи, като той е най-голям при:

 • търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 188.7 на сто,
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 48.8 на сто,
 • търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 37.2 на сто, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 34 на сто.