Бум на строителството, търговията на дребно и промишлеността през март, отчете Националният статистически институт (НСИ).

През третия месец на годината оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" нараства с 0.8% на месечна база. На годишна основа пък увеличението е с цели 17.3 процента.

НСИ наблюдава месечно нарастване на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.4%). Същевременно намаление е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.3%). Търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия запазва нивото си от предходния месец.

Месечен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки е регистриран при:

 • търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.3%,
 • и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.4%.

По-значително намаление пък е отчетено при:

 • търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 11.0%,
 •  търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.5%.

През март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при:

 • търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 34.0%)
 • търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 24.8%).

Същевременно при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава спад (с 2.3%).

По-съществен годишен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки:

 • търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 131.3%,
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 70.8%,
 • търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 45.0%,
 • и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 31.9%.

Бум на строителството

НСИ регистрира увеличение от 11.2% на строителната продукция през март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишението се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 15.5%, а при сградното строителство - с 8%.

На месечна база ръстът е с 1,2 на сто

През март 2021 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 4.2%, докато от сградното строителство намалява с 1.1%.

Промишленото производство също се увеличава

През март НСИ регистрира ръст в промишлеността от 3.8% в сравнение с февруари. Повишение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%, в добивната промишленост - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 3.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството на лекарствени вещества и продукти - с 12.6%,
 • производството на превозни средства, без автомобили - с 11.2%,
 • производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.2%,
 • производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.5%,
 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%.

Съществено понижение е регистрирано при: 

 • производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.3%,
 • производството на химични продукти - с 5.8%,
 • производството, некласифицирано другаде - с 4.1%, производството на напитки - с 3.7%.

На годишна база промишленото производство нараства с 6.4 на сто. Годишен ръст е отчетен  в преработващата промишленост - с 8.2%, и в добивната промишленост - с 5.5%, а понижение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост спрямо март 2020-а е регистриран при:

 • производството на компютърна и комуникационна техника,
 • електронни и оптични продукти - с 47.0%,
 • производството, некласифицирано другаде - с 37.3%,
 • производството на мебели - с 32.0%,
 • производството на превозни средства, без автомобили - с 30.4%,
 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24.2%.

Спад е отчетен при:

 • производството на напитки - с 36.3%,
 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.3%,
 • производството на химични продукти - с 8.9%,
 • производството на тютюневи изделия - с 6.5%.