Спадът на строителството в България продължава втори пореден месец през август, докато в Европейския съюз се увеличава с 2.4%, а в еврозоната нараства с 2.6 на сто, сочат обявените днес, 19 октомври, данни на "Евростат".

Статистическата служба на ЕС отчете понижение на строителството в нашата страна с 0.5% през юли и с 1.0% през август. На годишна база, спрямо август 2019 година, строителството намалява и в България (-4.9%), и в ЕС (-1.5%), както и в еврозоната (-0.9%).

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям месечен ръст на строителната продукция е регистриран във Франция (+4,9%), Словения (+2,4%) и Унгария (+1,9%). Най-големият спад се наблюдава в Словакия (-2,5%), Белгия (-2,0%), Чехия (-1,4%) и България (-1.0%).

В нашата страна през месеците май и юни има известно възстановяване, съответно с 4.4% и 5.4%, докато през март има рязко понижение (-11.7%), а през април спадът се забавя (-1.5%).

Надолу и нагоре в отрасъла - вижте данните в 3e-news >>