Евродепутатите одобриха преразглеждането на Общата селскостопанска политика (ОСП), за да се постигне облекчаване на административната тежест за земеделските стопани.

В сряда Парламентът одобри преразглеждането на Регламента за стратегическите планове по ОСП и Хоризонталния регламент за ОСП с 425 гласове "за", 130 "против" и 33 "въздържал се". Членовете на ЕП приеха проектозакона с технически изменения, предложени от Съвета и одобрени от комисията по земеделие на Парламента на 15 април 2024 г. Съобщението е на пресслужбата на Европейския парламент.

Прегледът на ОСП променя правилата за три екологични "условия", които земеделските стопани трябва да спазват, за да получат финансиране. Той също така предоставя по-голяма гъвкавост на държавите от ЕС да предоставят изключения от стандартите на ОСП, ако има проблеми с прилагането им и в случай на проблеми, причинени от екстремни метеорологични условия. Малките стопанства под 10 хектара ще бъдат освободени от проверки и санкции за неспазване на някои правила на ОСП.

За да се ускори приемането на мерките, Парламентът се съгласи да разгледа досието по т.нар. неотложна процедура.

Парламентът реши във вторник да не възразява срещу предложението на Комисията, допълващо пакета за опростяване на ОСП. Съгласно текста държавите членки ще разполагат с по-голяма свобода на действие при прилагането на изискването на ОСП за запазване на съотношението на постоянно затревените площи към земеделската площ над 5 % в сравнение с 2018 г. (ДЗЕС 1 - "Стандартите Добро земеделско и екологично състояние" са девет).

Членовете на ЕП одобриха текста, който напълно премахва задължението за оставяне на поне 4 процента от обработваемата земя под угар или в непродуктивни зони (жив плет, горички, езера и др.), което беше силно критикувано от земеделските организации.

Задължението за редуване на културите може да бъде заменено с обикновена "диверсификация", а в случай на екстремни климатични явления ще бъдат възможни дерогации, за да се избегнат санкции, като от тези дерогации ще могат да се възползват стопанства с площ под 10 хектара.

Промените бяха посрещнати критично от екологични организации, допълва Франс прес, цитирана от БТА.

Според Марко Контиеро, директор на "Грийнпийс" за европейската селскостопанска политика, тези отстъпки "няма да спасят земеделските производители и ще направят всички нас по-уязвими към екстремните метеорологични условия, които унищожават реколтата и поминъка".

Какво предстои

Сега регламентът трябва да бъде одобрен от Съвета на ЕС. Белгийското председателство на Съвета на ЕС информира Парламента, че ако членовете на ЕП одобрят предложението във формата, договорена от Специалния комитет по селско стопанство на Съвета, Съветът ще приеме същия текст.

След като бъде одобрен от Съвета, законът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила незабавно. Земеделските стопани вече ще могат да прилагат преразгледани екологични "условия" за своите заявления за финансова подкрепа от ЕС през 2024 г.