Парламентът ратифицира споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/ за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България.

Предвижда се АПИ да ползва експертизата на Международната банка за успешното изпълнение на проекта за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили до 3,5 т (електронна винетка).

Консултантската услуга на МБВР включва и анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и обхват на мрежата, като за изпълнението на тази дейност ще бъде спазено европейското законодателство в областта на пътното таксуване.

Международната банка за възстановяване и развитие има богат опит в предлагането на този вид услуга и е надежден партньор, се посочва в мотивите към споразумението.

МБВР основната организация от Групата на Световната банка - една от петте институции в групата.

Това са:

  1. Международна банка за възстановяване и развитие (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
  2. Международна асоциация за развитие (International Development Association, IDA)
  3. Международна финансова корпорация (International Finance Corporation, IFC)
  4. Многостранна агенция за гарантиране на инвестициите (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
  5. Международен център за регулиране на инвестиционните спорове - МЦРИС (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)