Служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков връчи днес на 63 Местни инициативни групи заповедта за увеличение на бюджета им. Общият размер на допълнителната финансова помощ е близо 58 милиона лева. Това стана в сградата на МЗХГ в присъствието на журналисти, предаде БТА.

Средствата са предназначени за инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности. Това са нови 914 000 лева за всяка Местна инициативна група, които ще помогнат за икономическо-социалното развитие на общините, каза министър Бозуков.

Той уточни, че подходът е инструмент, който се доказа, че работи добре в различни условия и видове райони. Той приспособява политиката за развитие на селските райони към преодоляване на потребностите в тях.

"Целта на подхода е местните общности сами да определят приоритети си за развитие. Всичко това след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор. Защото местното население най-добре познава своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал за развитие", посочи земеделският министър.

Проф. Бозуков подчерта, че неслучайно предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10 на сто от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2 на сто от бюджетите на програми "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Развитие на човешките ресурси", "Образование" и "Околна среда".

Министърът благодари на бенефициентите за старанието, което полагат за разгръщането на потенциала на техните региони, като подчерта, че днес почти всички Местни инициативни групи по подхода "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони на практика получат увеличение на бюджета си.