Средният лихвен процент на бизнеса по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври 2019 г. спада на годишна база с 0.05 пр.п. до 0.03 на сто, а по тези в евро нараства с 0.02 процентни пункта /пр.п./ до минус 0.01 на сто, съобщава Българската народна банка. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.02 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п.

През октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 0.03 пр.п. до 0.15 на сто, а по тези в евро се повишава с 0.02 пр.п. до 0.23 на сто.

През октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2018 г. с 0.16 пр. п. до 3.87 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.31 пр.п. до 2.72 процента.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 1.84 пр. п. до 2.27 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.91 пр.п. до 1.81 на сто.

През октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, взети за потребление в левове нараства на годишна база с 0.09 пр.п. до 8.32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0.16 пр.п. до 3.84 на сто. При жилищните кредити в левове лихвеният процент спада на годишна база с 0.28 пр. п. до 3.00 процента, а по тези в евро - с 0.25 пр. п. до 3.69 процента.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през октомври 2019 г. спада на годишна база с 0.04 пр.п. до 10.09 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.41 пр. п. до 4.01 на сто. През октомври 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо октомври 2018 г. с 0.26 пр.п. до 3.38 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.15 пр. п. до 4.17 на сто, съобщава БНБ.