С решение на Управителния съвет на Държавния фонд "Земеделие" (ДФЗ) от длъжността заместник изпълнителен директор на ДФЗ е освободена Боряна Алексова. Ресорите, в които тя е работила, са: прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020, съобщи пресцентърът на фонд "Земеделие".

На поста заместник-изпълнителен директор с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 е назначена Виктория Иванова. Тя има магистърска степен по финансов контрол от Университета за национално и Световно стопанство. От 2010 г. работи в Държавен фонд "Земеделие".

Освободен е и досегашният главен секретар на ДФ "Земеделие" Димитър Стефанов. Поста му ще заеме Росен Коцев. От 2009 г. до момента Коцев е бил директор на областната дирекция на ДФЗ - "София област". Той има магистърска степен по "Финанси" от Стопанската академия "Димитър А.Ценов" - Свищов.