130 милиона електромобила, спрямо около 3.3 млн. днес, ще тръгнат по европейските пътища до 2035 г. Дотогава трябва да бъдат инсталирани 65 милиона зарядни станции, за да се отключи безпроблемното им използване от потребителите. От тях 85% ще бъдат частни, и около 4% - на публичната пътна мрежа, разкрива нов доклад на EY-Eurelectric.

"За да ускорим усвояването на електромобилите, трябва да накараме електрическата мобилност да работи за клиента. Това означава осигуряване на безпроблемно изживяване с стабилна зарядна инфраструктура, която позволява на всеки да зарежда бързо и надеждно.

Със значителни инвестиции, необходими в мрежата и в подкрепа на критични цифрови решения, ютилити услугите са от ключово значение за спечелването на сърцата и умовете на клиентите." Това е коментарът на Серж Кол, ръководител Global Energy & Resources Industry Markets в EY.

3e-news.net

Внедряването на инфраструктурата за зареждане трябва да поддържа растежа на пазара на електромобили. Поради това е спешно да се преодолеят съществуващите проблемни фактори: забавяне на разрешителните и присъединяването към мрежата до 36 месеца, финансови ограничения, наличност и достъп до недвижими имоти в стратегически места за зареждане и ограничения за оперативна съвместимост.

В проучването експертите препоръчват:

  • дигитализирайте мрежата, за да разберете, предвидите и оптимизирате поведението на клиентите, въздействията върху мрежата и нуждите на мрежата;
  • инсталирайте интелигентни зарядни устройства, за да управлявате капацитета и да предотвратите изкривяването на мрежата под натиска на милиони електромобили, които се включват едновременно;
  • интегрирайте решения за съхранение на енергия в инфраструктурата за зареждане за ситуации, когато търсенето на бързо и високомощно зареждане е повишено.