През юни 2018 година производствените цени в България се повишиха рязко както на месечна база, така и на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Това е знак за продължаващо засилване и на потребителската инфлация в страната.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) нарасна с 0,8% спрямо май, когато се повиши с 1,4 на сто. По-съществено нарастване на цените с 5,3% беше отчетено в добивната промишленост и с 0,8% в преработващата промишленост, докато цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, се повишиха слабо с 0,1 на сто.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната скочи през юни 2018 година с цели 6,8% след растеж с 5,7% през предходния месец. Това представлява най-солиден растеж на производствените цени от есента на 2012-а година насам и тяхно повишение за деветнадесети пореден месец (непрекъснат растеж от декември 2016 година).

Доста съществено увеличение с 10,2% беше отчетено на цените в добивната промишленост и с 9,0% при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато цените в преработващата промишленост се повишиха с 6,0 на сто.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през шестия месец на настоящата година се повиши с 0,5% спрямо май, когато също нарасна с 0,5% и регистрира повишение на годишна база с 5,7% (спрямо юни 2017-а) след годишен растеж от 4,8% месец по-рано.

Индексът на цените на производител на международния пазар пък нараснаха с 1,2% на месечна база и с 8,3% спрямо юни 2017-а година.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ рязко ускоряване на потребителската инфлация през юни до 3,2% на годишна база от 2,6% през май, достигайки най-високо ниво от февруари 2013-а година. Днешните високи данни за производствените цени изглеждат като предпоставка за по-нататъшно увеличаване на потребителската инфлация през следващите няколко месеци.