Най-късно в четвъртък, 21 април, се очаква Народното събрание да одобри 50 на сто от плащанията към пътните фирми. Седмица след това е срокът за достигане на средствата до получателите. Останалите 50 на сто от дължимите по договорите суми ще минават през комисията по регионална политика за одобрение.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пред журналисти.

"Това, което се разбрахме - да използваме и двете решения, които внесени в Народното събрание, като се стъпи върху първоначалната идея, с която тръгнахме - да се разреши да започнат ремонтите веднага и да се продължи завършването на онези започнати 278 обекта, които са в ужасен вид, за да се намали социалното напрежение, да се разплатят онези 50% от сумите. Останалите 50% ще с минат през междуведомствената група за ревизия, след това през решение на парламента", обясни министър Караджов във връзка с проведения в понеделник вечерта коалиционен съвет по темата, цитиран от БНР. 

Няма да има отстъпки за обхвата и по-високите тол такси за преминаване по републиканската пътна мрежа от тежкотоварните превозвачи. Новите ставки ще влязат в сила от 1 юли, отбеляза Караджов.

Междувременно по време на инвестиционен форум Караджов каза, че в условията на две насложили се кризи - пандемия и война в Украйна, ударили силно по строителния сектор, е необходима и намесата на държавата.

"Едната линия, по която това трябва да стане, е като се предвиди индексация за договорите, които преди време са сключени при цени, които отдавна не са реалистични. Втората линия е като увеличи инвестициите си и най-вече като даде възможност на различни европейски програми и финансирания, които да се изпълняват или чието изпълнение предстои заедно с националното ни съфинансиране", каза министърът, цитиран от БТА.

Караджов напомни за значителния обем строителна работа, който предстои да бъде извършен с предвиденото финансиране за близо 2,3 млрд. лева от Плана за възстановяване и устойчивост по проекти на структури на МРРБ.