"Пътищата в България, които и без това са в трагично състояние, вече не могат да бъдат поддържани и ремонтирани", заяви пред депутатите вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и поиска съдействие от парламента за намиране на решение на проблемите.

Причината е, че текат нови процедури по избор на нови изпълнители след прекратяването на наследените от предишното правителство, обясни министърът в пленарната зала.

"АПИ не може да възлага каквито и да е дейности по ремонти на републиканската пътна мрежа, нито по подмяна на мантинели, защото ако нейните ръководители направят нови възлагания, те ще са изправени пред дилемата дали да спазят закона, или да го нарушат с последици", обясни Караджов.

"Обръщам се към Народното събрание с предложение да разреши на АПИ да продължи да поддържа и да ремонтира републиканската пътна мрежа по действащите договори до избор на нови изпълнители по новите открити конкурсни процедури, както и да даде възможност да се довършат 278-те недовършени обекта, магистрални пътни участъци, мостове, тунели и други и да разплати частично претендираните от пътностроителните фирми суми с цел да се намали социалното напрежение, породено от масовите уволнения в тях и последвалите протести и блокади на пътища и проходи от техни служители, заяви Караджов.

Той увери депутатите, че с това предложение не се узаконяват незаконни договори, те са действащи и в момента, те са резултат от открита състезателна процедура по Закона за обществените поръчки, но са с ограничен обем и надвишени възлагания, т.е. нови не могат да се правят. По думите му това не е и признаване на претендираните от изпълнителите суми. Едва след приключване на ревизията ще определим размера на дължимите суми, допълни министърът.

"Дори в този момент, в който си говорим, пътят на прохода Витиня е блокиран от над 6-метрова опашка от автомобили, защото този път не се ремонтира, коментира Караджов. Той отбеляза, че пътят не се ремонтира, защото не можем да възложим нито един ремонт, нито една мантинела, нито една мрежа. Не търся да свалите отговорността от мене, а Народното събрание да поеме своя дял от отговорността, за да ми даде възможности след това и аз да понеса своята отговорност и да отговоря на обществените очаквания за качествено поддържане на републиканската пътна мрежа и за завършване в срок на започнати през миналата година ремонти", заяви вицепремиерът.

"