Парламентът днес гласува на първо четене промени в редица закони през преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение: в Закона за данък добавена стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за хазарта, Закона за националната стандартизация, Закона за държавния резерв и военновременните запаси, Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалните услуги.

Промените в Закона за хазарта засягат играта кено*. Предлага се тя да получава лиценз за числови лотарийни игри.

Вносителите от ГЕРБ обясниха, че промяната е поискана от НАП заради неясното разписване в закона на разликата между тото; лото; кено и бинго.

Йорда Цонев от ДПС констатира, че там наистина има нужда от промени, тъй като една година нито имало орган, който да издава лиценз, нито орган, който да контролира.

Румен Гечев от "БСП за България" констатира, че месец преди изборите управляващите пак се занимават с хазарта. "Чакат с отворената чанта да си получат комисионите, ако издадат лиценза, който искат", коментира депутатът.

В хода на поредната разгорещена дискусията опозицията от "БСП за България" и ДПС остро възрази срещу начина, по който се правят въпросните изменения в законите - чрез преходни и заключителни разпоредби по т.нар. "бърза писта" в законодателния процес. От двете парламентарни групи заявиха, че няма да подкрепят законопроекта.

Йордан Цонев от ДПС предложи на колегите си от левицата да сезират Конституционния съд, тъй като със законопроекта по инициатива на народен представител се променя и Законът за държавния бюджет, което по думите му е противоконституционно. "Никой няма право да променя Закона за държавния бюджет с инициатива на народен представител, това може да стане само от Министерски съвет", категоричен бе той.

Цонев разясни, че със законопроекта очевидно вносителите са си поставили за задача да решат всички проблеми, оставащи до края на мандата, както и всички пропуски, направени в законодателството. По думите му под благовидния опит да се решат проблеми на хората в периода на пандемията и да се поправят законодателни пропуски, се стига до правен абсурд и "връх на правния нихилизъм", представляващ предлаганата промяна в Закона за държавния бюджет.

*Кено е хазартна игра с числа, тип бинго или лотария, която е много популярна в съвременните казина. Играе се в игрална зала. Тя е подобна на бингото, лотото, тотото и лотарията. В България не е толкова популярна, колкото в Англия, САЩ, Канада и Австралия. Числата в кеното са 80, като са записани на топки, намиращи се в затворена стъклена сфера. Победител е този, който познае печелившите числа. В интернет пространството играта е много разпространена.