Общините, които не са възстановили в срок предоставени им от централния бюджет безлихвени заеми, ще могат да получат ваканция за периода от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяна на извънредното положение. Това реши Народното събрание с одобрените на първо четене с 80 гласа "за", осем "против" и 19 въздържали се промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, предаде БТА.

Вносител на законопроекта е народният представител от ПГ ГЕРБ и председател на Бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова и група народни представители.

С приетите текстове се дава възможност до два месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка да не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери с невъзстановените в срок безлихвени заеми, предоставени от централния бюджет на общините. За същия период няма да се дължат лихви върху неиздължения размер на безлихвените заеми.

В мотивите е посочено, че това са общини, които са в затруднено финансово състояние и тази отсрочка във времето ще им даде възможност да получават регулярно одобрените им с годишния закон за държавния бюджет трансфери за обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи.

Половината общини имат дългове

Просрочените задължения на общините възлизат на 158,9 млн. лв., сочат соснедните данни на Министерството на финансите към 30 септември 2020-а. Те са формирани от 132 общини, представляващи 50% от общия брой, а останалите 133 общини, завършват третото тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 26% или 70 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 18,3 млн. лева. За същия период 66 общини, представляващи 25% от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 32,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 1,8 млн. лв. и съставляват около 1,3 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.