Осигуряване на по-качествена услуга за клиентите си и използване на щадящо околната среда алтернативно гориво. Това са основните цели, които си поставя "Топлофикация Сливен" ЕАД.

Какво ще направи дружеството за подобряване на услугата

Топлофикация Сливен инвестира все повече за осигуряване на по-качествена услуга за своите абонати. През 2019 година успяхме да осъществим основна реконструкция на енергийния ни котел. Направихме основни подобрения в абонатните станции, както и в главни водни магистрали. Съгласно бюджета ни за тази година сме отделили голяма сума за депото за неопасни отпадъци, обясниха за Dir.bg от дружеството.

Оттам изтъкнаха, че миналата година е инвестирано в обновяване и поддържане на абонатните станции и на главните водни магистрали.

Резултатите са налице - все повече са желаещите да се присъединят към услугите на "Топлофикация Сливен". Длъжни сме да оправдаем гласуваното ни доверие от абонатите, категорични са от дружеството.

Експертите на "Топлофикация Сливен" изготвят анализ какви нови инвестиции в какви области са необходими за подобряване качеството на услугата и скоро ще обявят плановете за 2020 година.

В "Топлофикация Сливен" възприемат нуждите на потребителите като главен приоритет и се стремят да предоставят повече стойност за това, което те заплащат. Нашата задача е да сме основен доставчик на топлинна енергия в Сливен и да сме сред най-добрите на пазара, заявиха от дружеството.

 Каква е екологичната политика

Безспорно централното отопление предоставя несравнимо удобство на достъпна цена. Чрез новите инвестиции искаме да подобрим работата си и да намалим вредните емисии, отбелязаха от "Топлофикация Сливен".

Дружеството възнамерява да внедри алтернативни горива в своя енергиен микс.

Получихме комплексно разрешително за оползотворяване на модифицирано гориво от отпадъци РДФ. Смятаме, че това е един от най-ефективните и екологични методи за справяне на проблема с депонирането на отпадъци на територията на страната, изтъкнаха от "Топлофикация Сливен".

В дружеството са убедени, че както от икономическа, така и от екологична гледна точка е най-разумно да се оползотворява енергията на тази част от горимите битови отпадъци, която не е възможно да бъде рециклирана и повторно използвана. Чрез това целим да постигнем по-голяма рентабилност на пазара, както и да бъдат намалени емитираните замърсители в атмосферния въздух, подчертаха от "Топлофикация Сливен".

Какви са основните предизвикателства пред дружеството

Едно от основните предизвикателства пред нас е запазването на баланса цена - качество, разкриха от "Топлофикация Сливен". Секторът, в който работи дружеството е един от най-силно регулираните, както на национално, така и на европейско ниво. Същевременно в пазарна среда, в която работи, "Топлофикация Сливен" прави опит да инвестира повече и да прилага повече иновации, за да са доволни нейните клиенти. Едновременно с това се опитваме да убедим останалите в това, че услугата, която предлага е достъпна и с високо качество, заявиха от дружеството.