През 2018 г. по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 /ОПИК/ са сключени общо 2022 договора, от които успешно приключили са 1178. Обявените средства в различни процедури до момента са близо 2.1 млрд. лв. или малко над 80 процента от общия бюджет на програмата.

Сключените договори са за 1.9 млрд. лв., а до момента изплатените средства са 917 млн. лв. или 35.5 на сто от общия бюджет на програмата. Това е обявил министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с браншовите организации, съобщи Министерството на икономиката. Събитието е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България и е под надслов "Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес".

Министър Караниколов е пояснил, че през 2019 г. ще бъдат обявени още три процедури за конкурентен подбор по ОПИК. Това са "Внедряване на иновации за съществуващи предприятия", "Развитие на иновационни клъстери" и "Дигитализация на МСП". "Неразделна част от изпълнението на програмата към днешна дата е и процедурата за "Регионални иновационни центрове". Общият и бюджет е в размер на 115.6 млн. лв., а средствата ще бъдат насочени към проекти, които се изпълняват извън територията на област София-град", е заявил Караниколов.

Икономическият министър е подчертал, че освен стремежа да се изгради необходимата инфраструктура за създаване на иновации извън столицата, има възможност да се направи паралел с процедурите изпълнявани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Около 80-90 процента тяхното финансирането е концентрирано в София-град, се посочва в съобщението.

"Стремежът ни е процедурата да бъде обявена за кандидатстване през май 2019 г., а изпълнението на договорите да започне в началото на 2020 г. след преминали етапи на оценка и договаряне", е допълнил Караниколов. По думите му максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на едно проектно предложение може да достигне 7 млн. лв., а минималният е 1.5 млн. лв. "Изпълнението на проектите трябва да приключи в рамките на 24 месеца. Приложими са два режима на държавна помощ, а именно "Инвестиционна помощ за научноизследователски инфраструктури" и "Де минимис" в размер на разходи до 200 хиляди евро в едно проектно предложение", е добавил Караниколов, цитиран от пресцентъра на икономическото ведомство.