През 2018 г. в началното, прогимназиалното и средното образование са били заети 5,2 милиона учители в Европейския съюз. Жените представляват по-голямата част от тази работна сила (72%, 3,7 милиона на брой).

По отношение на възрастовата структура 0,4 милиона (7% от общия брой) са на възраст под 30 години, докато 2 милиона (39%) са на възраст над 50 години.

Всяка година на 5 октомври се отбелязва Световният ден на учителите. За да отбележи този ден, Евростат предостави кратък преглед на основните демографски характеристики на учителската работна сила в ЕС.

Повече от 85% от учителите са жени в Латвия

Във всички държави-членки на ЕС учители през 2018 г. са предимно жени. Делът на учителките обаче е най-висок в Латвия (87%) и Литва (85%), следван от България, Естония и Словения (всички по 83%).

Учители по пол за 2018 г., в проценти

Графика: Eurostat

За разлика от тях, делът на учителите от мъжки пол е най-висок в Дания (38%) и Люксембург (36%), следвани от Гърция и Испания (и двете по 34%), както и във Франция (32%).

В Италия и Литва Повече от половината учители са над 50 години

39% от учителите в началните и средните училища в ЕС са били на 50 или повече години през 2018 г. В Италия повече от половината (54%) от учителите са били в тази възрастова група, както и в Литва (52%).

Учители по възраст за 2018 г., в проценти

Графика: Eurostat

Голям брой учители също попадат в тази възрастова група в Естония, Гърция и България (всички по 49%).

Междувременно 1% от учителите в ЕС са били на възраст над 65 години през 2018 г. Най-високият дял на учителите в тази възрастова група се отчита в Естония (8%), Латвия (5%), Швеция и Дания (и двете 4%).