Европейската комисия представи днес нов списък на проектите от взаимен интерес в областта на енергетиката, които ще подпомага. Броят на проектите за развитието на газова инфраструктура намалява с 40 на сто за сметка на проектите в областта на преноса на електричество, отбеляза говорител на ЕК.

Проектите, подкрепяни от ЕС, са насочени към свързване на енергопреносните мрежи на европейските страни. ЕК уточнява, че цели да подкрепи строежа на съоръжения, които ще помогнат за постигането на целите за опазване на околната среда и за разнообразяване на енергийните източници. В съобщение на Комисията се пояснява, че 70 на сто от проектите с европейско финансиране са за развитието на европейската електропреносна мрежа.

По повод положителното решение на Дания за строежа на разширението на газопровода "Северен поток" ЕК посочи, че становището й остава непроменено. Ако това разширение бъде изпълнено, трябва да отговаря изцяло на правилата на ЕС, добави говорителят на комисията. Основната цел е постигането на енергийния съюз и осигуряването на достъп до разнообразен енергиен пазар, допълни говорителят.