Проектите, подкрепяни от ЕС, са насочени към свързване на енергопреносните мрежи на европейските страни | Бизнес.dir.bg