Близо 40% от шофьорите у нас споделят, че са предприели промяна, свързана с избора или употребата им на автомобил с цел намаляване на въглеродния си отпечатък.

Най-голяма част обявяват, че с започнали да карат колата си по-малко, когато им е възможно. Почти толкова са решили и да започнат да използват по-икономичен автомобил, който чрез намаления си разход на гориво намалява и изхвърляните в атмосферата вредни газове. Най-малка част пък - едва 4% от шофьорите, са избрали вече да използват електромобил или хибрид.

Това показват данни от национално представително изследване на глобалната агенция KANTAR от май 2021 г. Задълбоченото проучване е проведено сред представителна извадка от граждани над 18 г. възраст от всички 28 административни области в страната. То има за цел да изследва вижданията и разбиранията на българите относно редица теми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, сред които е и въглеродният отпечатък.

Проучването сочи, че близо 25% от анкетираните шофьори са запознати с последствията от въглеродния отпечатък, макар осведомеността по други, сходни термини, да е по-ниска. Като основни последици шофьорите посочват глобалното затопляне (40%) и замърсяването на въздуха (35%), следвани от климатичните промени, измененията в сезоните и разрастването на озоновата дупка (съответно 26%, 25% и 22%, като участниците са могли да посочат повече от един отговор).

Изследването показва още положителна тенденция по отношение ежедневните стъпки, които хората правят с цел да намалят въздействието си върху околната среда и които не са пряко свързани с употребата на автомобил. Най-голям процент от отговорилите (39%) заявяват, че използват торби за многократна употреба вместо найлонови. 33 на сто се стремят към намаляване на консумацията на ток в домакинството си, а 28% събират отпадъците си разделно. Близо една пета казват, че са склонни да ограничават употребата си на автомобил.

"Данните са наистина показателни за реален интерес на немалка част от хората в България към действия, които всеки от нас може да прави лично, за да бъде част от усилията за опазване на околната среда. Устойчивото развитие и глобалното затопляне, макар и с по-бавни темпове, стават все по-актуални въпроси в ежедневието ни. Нивото на информираност и активно поведение в България само ще нарастват оттук нататък, сочи опитът от други страни", сподели Марчела Абрашева, регионален изпълнителен директор на KANTAR.

"Независимото проучване на KANTAR дава ценен поглед върху вижданията и разбирането на българите по темите опазване на околната среда и устойчивост - ключови въпроси, с които все повече граждани, а и компании са ангажирани. То показва една позитивна тенденция на засилен обществен интерес към влиянието, което всеки от нас оказва върху околната среда. А това може да доведе до важна промяна в потребителското поведение и ежедневните решения, включително избора на по-екосъобразен начин на придвижване", коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. "Отворената обществена дискусия по темата е изключително важна, затова и ние в Shell България винаги сме се стремяли активно да участваме в нея и да въвеждаме устойчиви практики и инициативи като стъпка към едно по-добро бъдеще", казва още тя.

Друг интересен резултат от проучването на KANTAR е, че 1 от 10 шофьори споделят, че биха платили повече за продукти на компании с политика за компенсиране на въглеродните емисии. Това е и една от насоките, в които Shell България развива амбицията си за по-устойчив бизнес. В началото на годината компанията въведе у нас нова услуга за своите бизнес клиенти, която им позволява да компенсират емисиите на въглероден диоксид от горивото, закупено с карта euroShell Card. Shell ще компенсира емисиите от използваното от тях гориво чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми. Един кредит за въглеродни емисии компенсира освобождаването на парникови газове в околната среда от един тон CO₂. Ако желаят, клиентите на Shell със служебен автопарк в България могат да заплащат малка такса за компенсиране на всеки литър заредено гориво в рамките на новата услуга.