Парламентът ратифицира Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател по инструмента SURE.

Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, e 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020 година.

"Максимално бързо предоставяме нашето решение на Народното събрание, за да има възможност в кратки срокове страната ни да започне да прилага инструмента SURE. Така ще допълним националните ни усилия за преодоляване на пандемията и на социално-икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица", заяви преди дни по време на заседание на Министеския съвет премиерът Бойко Борисов.

Припомняме, че на 7 август България отправи официално искане за финансова помощ по линия на инструмента SURE. Споразумението беше подписано от министъра на финансите Кирил Ананиев на 26 ноември и от Европейската комисия на 11 декември.

Какво представлява инструментът SURE

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) е достъпен за страните от ЕС, които трябва да мобилизират значителни финансови средства за борба с отрицателните икономически и социални последици от пандемията от коронавирус на своя територия. Чрез него може да бъде предоставена финансова помощ в размер до 100 милиарда евро под формата на заеми от ЕС за засегнатите държави членки, за да се справят с внезапно увеличение на публичните разходи с цел запазване на заетостта, се казва в обяснението на специалната страница на Европейската комисия.