Нови регулации ще влязат в сила в банковия сектор от началото на юли т.г, които сериозно ще повлияят на кредитния пазар в страната. Те са част от европейските директиви и регламенти, които бяха транспонирани в България с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи през февруари 2018 г., съобщава Инвестор.

За да е по-сигурно обаче, управляващите планират изменения в още няколко норматива - в Закона за кредитните институции (ЗКИ) ще бъдат направени корекции, както и в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Всички промени отново са насочени към лихвените индекси или така наречените "бенчмаркове". Вносител на измененията е Менда Стоянова, председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ.

Tези изменения се наглагат заради отпадането на индекса "СОФИБОР", който определя размера на лихвите по кредитите в страната и се определя на база обема сделки на междубанковия пазар. Индексите "СОФИБИД" и "СОФИБОР" се изготвят съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките "продава", подадени от представителна група банки. Участниците във фиксинга подават и съответни котировки "купува", които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс "СОФИБИД". В момента той е отрицателен.