10,2 млрд. лв. ипотечни заеми са изтеглили домакинствата до септември, отчете БНБ. Сумата е рекордна и за първи път минава над 10 млрд. лв., а за година ръстът е 9,9%.

За деветте месеца на 2018 г. изтеглените нови заеми за жилища са близо 800 млн. лв., което е повече от отпуснатите пари за 2016 и 2017 г.

Потребителските кредити растат още по-бързо- вече са 8,9 млрд. лв., което е ръст от 15,4% спрямо септември 2017 г.

"Кредитната активност се увеличава с нарастващи темпове в последните три години. Това е добре за икономиката, но увеличава и кредитния риск, който ще се прояви при промяна на икономическата ситуация, заяви преди дни управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за"24 часа".

Той уточни, че централната банка е предприела две групи действия. Първата е решението за активиране през следващата година на антицикличния капиталов буфер. През 2019 г. банките ще заделят 0,5% от всеки кредит.

Втората са подготвени законодателни промени, който да позволят да се налагат мерки по отношение на кредитната дейност на банките.

Общият размер на задлъжнялостта на домакинствата към трезори е 21,41 млрд. лв., което е 20,7% от БВП, сочат данните на централната банка. За една година те са се увеличили с 9,7%.

Ръст има и при фирмените заеми, на годишна база е близък до този на икономиката - 4% до 32,5 млрд. лв. Нарастване има и на заемите към финансови предприятия - с 32,7% до 2,73 млрд. лв.

Въпреки ниските лихви в края на септември депозитите също растат акумулираният в банките ресурс е 76,32 млрд. лв. Той е със 7,7% повече в сравнение с миналия септември.

Близо половината от тях са депозити на домакинствата - 49,81 млрд. лв. Годишният им ръст започва леко да се забавя до 7,3% спрямо септември 2017 г. при 7,6% месец преди това.

Нарастват обаче спестяванията на фирмите до 23,85 млрд. лв. , което е с 13% повече спрямо септември миналата година.

В края на септември вътрешният кредит се е увеличил със 7,2% до 56,12 млрд. лв., а вземанията от неправителствения сектор са нараснали със 7,9% до 58,253 млрд. лв.

Парите в обращение също растат - на годишна база с 9,2%, и така към края на септември 91,61 млрд. лв. обслужват оборота.