В края на пандемичната 2020-а европейците са станали още по-спестовни. Това показват данните от европейската статистика Евростат за четвъртото тримесечие на изминалата година.

През месеците октомври, ноември и декември нивата на спестовност в еврозоната достигат 19,8%, през предходното тримесечие бяха регистрирани стойности от 17,3 на сто. 

Това е втората най-висока стойност на спестовност след рекордните 25%, които бяха достигнати през второто тримесечие на 2020 г.

Същевременно делът на инвестициите на домакинствата в еврозоната се е увеличил до 9,1%, достигайки най-високата стойност от 2011-а насам. Увеличението на инвестиционния процент се дължи на 3-процентното нарастване на брутно образуването на основен капитал, на фона на намаляващ брутен разполагаем доход с 0,8 на сто.

Нивото на печалбите на домакинствата от бизнес се увеличава на тримесечна база до 40,4% от 39,1%, докато делът на бизнес инвестициите расте до 23,4% при 23,2% през третото тримесечие на годината.

Увеличението на дела на печалбата на домакинствата в еврозоната през последното тримесечие на миналата година се обяснява с нарастването на брутната добавена стойност на бизнеса (+1,1%), докато компенсациите (заплати и социални плащания) на заетите, данъците намаляват.

У нас - броят на депозитите намалява, но размерът им расте

Както Dir.bg вече писа спестяванията в банки на фирмите, домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата в края на декември 2020-а възлизаха на 9.955 млн. броя. Те намаляват с 2.5% спрямо декември 2019-а. Общият им размер нараства с 10% за година и възлиза на 90.322 млрд. лева.

Фирмените депозити в края на декември 2020 г. са 587 хил. броя, което представлява спад от 2.8% спрямо края на същия месец на 2019 година. В края на последното тримесечие на 2020 г. размерът на тези депозити е 29.280 млрд. лева, което представлява годишен ръст от 10.5 процента.

В края на последното тримесечие на изминалата година броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 9.368 млн., като намалява на годишна база с 2.5%. Размерът на тези депозити в края на декември 2020 г. е 61.042 млрд. лева, като нараства с 9.7% за година.