Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема "Хан Омуртаг" от серията "Средновековни български владетели", съобщава БНБ.

Цената на монетата е 96 (деветдесет и шест) лева. Тя ще се продава в БНБ, както и в офиси и клонове на още четири банки. Тиражът й е 3000 бройки.

До 10 ноември всеки клиент ще може да купи от БНБ до две монети, след което тя ще се продава без ограничения.

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в позлатен медальон - изображение на медальон на хан Омуртаг; в полукръг горе - надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА"; долу - номиналната стойност "10 ЛЕВА" и емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата, а под тях - годината на емисията "2021".

На обратната страна на монетата са изобразени: отделени със зрънчест пръстен изображения на колоната с Чаталарския надпис и фрагмент от миниатюра от "Хроника" на Йоан Скилица с изображение на владетеля. Околовръст по външния пръстен е изписано горе - надпис "СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ", а долу - "ХАН ОМУРТАГ".