През 2027 година в скандинавските държави - Швеция, Финландия, Норвегия всеки втори съществуващ сега клон на банка ще бъде закрит. В САЩ-всеки трети.

Това ли е бъдещето? Със сигурност е част от него, ако все още не е цялото.

Проблемът с изграждането на банката на бъдещето не е в технологиите, а по-скоро в работата с клиентите, смятат експерти.

Простота, повсеместност, практичност и изключителна достъпност ще са градивните елементи на бъдещите банки, които вече няма да налагат банковата терминология на своите клиенти.

Разговорно банкиране

Банковата терминология не се е променила през последните 400 години, но индустрията е тази, която иска да наложи своя жаргон на клиентите. Практически банковите служители очакват от клиента да разбира нюансите между различните видове баланс.

"Една от причините да го правим е, че като банкери съзнаваме, че управляваме парите на нашите клиенти и искаме инструкциите получавани от тях да са възможно най-недвусмислени и възможно най-ясни. И когато към това прибавите автоматизация и компютаризация, трябва да стандартизираме входящата променлива, защото досега такава беше технологията. Затова очакваме всички клиенти да говорят по един сходен начин", казва Анирудха Пол, CIO на ING.

Дигитална повсеместност

Вече всички в бранша са убедени- банките не се нуждаят от офиси във всеки квартал и банкомат на всеки ъгъл. Възможно е да се създаде счетоводен баланс в размер на 50 млн. долара с 500 000 трансакции дневно, а организацията да е само дигитална.

Всички стандартни банкови продукти ще "мигрират" в мобилните телефони на клиентите. Но "мобилната банка" е само началото на трансформацията на всички познати ни днес финансови услуги.

В бъдеще конкуренция между банките няма да има, тогава за парите на клиентите ще спорят банки с технологични компании, социални мрежи, онлайн-платформи за търговия-всички те ще имат собствени финансови услуги, които ще предлагат на клиентите.

Много от водещите анализатори на глобалните тенденции в банковия сектор прогнозират, че банката на бъдещето ще е преобладаващо дигитална, базирана на cloud технологии, с по-малко физически клонове, само с висококвалифициран екип в централното си управление. Тя ще събира и анализира в реално време наличните данни за всеки свой настоящ или потенциален клиент на база информация от различни източници и чрез т.нар. deep learning технологии ще е в състояние да предложи високо специализирани продукти на база на индивидуалните потребности на клиента.

Банките просто няма да имат избор имат друг избор, освен да приемат дигиталните предпочитания на клиентите си. Благодарение на падащите цени на технологиите, това е възможно. Ние сме част от екосистема от хора във Facebook, Twitter, Google или Amazon и това не трябва да се забравя.

И все пак - какво ще е бъдещето на банките

По данни на Forbes банките ще преминат (а някои го правят и сега) на облачни технологии. Така постепенно съвременните трезори все повече ще заприличат на IT компании.

Вече са направени крачки към това бъдеще-например има банки ,които са разрешили активно да се използва Amazon Web Services за много чисто банкови услуги. Облачните решения се използват все повече от банките и това е една от чертите на бъдещето.

А има и N26, известна и като Number26, родена в Германия през 2013 година. Наричат я още дигиталната low-cost банка. Целта й е да извърши революция в банковото дело. И днес повечето експерти са на мнение, че са близо до постигането й. Започнала с 25 000 долара начален капитал и подкрепата на германската банка Wirecard Bank, през 2018 г. N26 вече има над 1,5 милиона клиенти и 215 милиона долара привлечен капитал.

Така че - банка или IT компания ще имаме на пазара за финансови услуги след 50 години е без значение. Важното е клиентите да получават това, което искат и то без бавене, формалности и работно време. За да се развиват икономиката и обществото в процес, започнал преди повече от 3000 години.