Това каза арх. Борислав Игнатов, председател на Камарата на архитектите в България пред телевизи „България он ер“.  

"Освен текущите промени и подобрения на ЗУТ се работи и по концепция за изцяло ново законодателство на мястото на ЗУТ", каза той. В момента се пише стратегия и най-оптимистичният вариант е този кодекс да влезе в сила след две години.

По думите му новият закон ще има много по-голяма сила. Проблемът на ЗУТ е че работи на разрешителен режим, а трябва да бъде забранителен.  Той в момента принуждава хората да сключват договор насила, подчерта гостът.

"Регулират се отношения с частен характер, вместо да се защитава общественият интерес. Всеки, който иска да строи сграда, трябва предварително да сключи договор с ВиК, с енергоразпределително дружество, а това са отношения с частни лица".  Игнатов посочи, че днес вече има сгради, които са енергийно независими от разпределителната мрежа, но те не могат да бъдат строени в България, защото са незаконни съгласно действащия ЗУТ. 

"Проблем за нас и цялата държава е, че нямаме представа какво се случва с разрешителните за строеж и проектите в конкретните дати, които минават в общините.  Нямаме жив регистър. Камарата предложи преди около година и половина такъв да се създаде". 

По този начин ще имаме моментна снимка за състоянието на целия сектор, което ще даде възможност за по-точно планиране, преглед на тенденциите“, каза още гостът. "В НСИ се води регистър за издадените разрешителни за предходна година, но не всяка община подава информация. В България разрешенията са 7 - 8 хиляди, но цели области липсват, а и информацията е забавена. А ние искаме активен регистър", завърши архитектът.