Руският президент Владимир Путин подписа указ, който налага нов ред за международния автомобилен превоз на стоки в страната "във връзка с неприятелските действия на редица страни", съобщи РИА Новости, като се позова на публикация в портала за правна информация.

Указът "оправомощава правителството на Руската федерация да наложи забрана за международен автомобилен превоз на стоки през територията на Руската федерация с камиони, принадлежащи на чуждестранни превозвачи, регистрирани в чужди държави, които са въвели ограничителни мерки по отношение на гражданите на Руската федерация, и руски юридически лица в областта на международния автомобилен транспорт на товари".

Декретът "За някои въпроси на международния автомобилен превоз на стоки" беше подписан на 29 септември "във връзка с неприятелските и противоречащи на международното право действия на някои чужди държави, насочени към налагане на ограничителни мерки срещу граждани на Руската федерация и руски юридически лица в за защита на интересите на Руската федерация".

в указа също така се отбелязва, че правителството, в случай на въвеждане на съответна забрана, трябва да определи:

  • продължителност на забраната;
  • списък на чужди държави, които са въвели ограничителни мерки срещу руски граждани и компании в областта на международния автомобилен транспорт;
  • видовете международен автомобилен превоз на стоки, за които се прилага забраната;
  • условията за превоз на стоки, при които забраната не се прилага.

Освен това, указът обявява за невалидни издадените различни видове руски разрешителни, ако са използвани от чуждестранни превозвачи за международен автомобилен транспорт на стоки в нарушение на забраната.

Президентският указ влиза в сила от деня на официалното му публикуване, се казва в съобщението.