Непрекъснато се повтаря, че без руски газ не можем да посрещнем зимата, а тъй като го купуваме по договор от "Газпром експорт", това означава, че и без "Газпром" не можем. Повтаря се и това, че "Булгаргаз" е изрядната страна към момента и че не спира опитите да съживи договора с руската компания, но и да я подтикне да се придържа към договорените методи на плащане и задължения за доставка. Без реален резултат.

Като че ли остава само един изход - да бъде възприета схемата за разплащане, която президентски декрет (подписан на 31 март) разпореди на "Газпром" - да приема само рубли (и другите руски износители на газ вече навлизат в рублевата схема).

Може би е дошло "по-прагматично правителство", каквито очаквания изрази руският посланик Митрофанова.

Плащаш в долари (евро), обръщат ти парите в рубли, с които се плаща на "Газпром експорт" и си получаваш искания газ.

Дали обаче е толкова просто? Не, не е. И нека видим какви са финансовите и оперативни рискове от прилагане на рублевата схема.

Какво всъщност наложи декретът на Владимир Путин

Наложи посредници - не в търговията, от каквито много се плашим, а при разплащането.

Всеки купувач от страна от ЕС трябва да открие две специални сметки в "Газпромбанк" (Gazprombank JSC), едната в чуждестранната валута по договора за доставка на газ (евро или щатски долари) - и друга в рубли. За да извърши плащания по доставката на газ, купувачът трябва първо да преведе дължимата сума по сметката си в чуждестранна валута в "Газпромбанк". Това първоначално плащане представлява неотменимо нареждане към банката да конвертира средствата в рубли, задействайки поредица от трансакции:

  • "Газпромбанк" купува рубли на Московската фондова борса от името на купувача на газ;
  • кредитира тези рубли във втората новооткрита сметка на купувача (в рубли);
  • кредитира рублите в определената сметка на продавача - "Газпром експорт", от името на купувача на газ.

Рублевата схема за разплащане на доставките на газ

Снимка: Фейсбук

Важно е да се отбележи, че задължението за плащане от страна на купувача се смята за изпълнено едва след като приключи окончателният трансфер.

За да подчертае това, последващ декрет упълномощи "Газпромбанк" да депозира чуждестранната валута, която трябва да се конвертира, по кореспондентските сметки на Националния клирингов център, изцяло притежаван от Московската борса.

Ако нещо в тази каскада от операции се обърка, на "Газпром експорт" ще бъде забранено да доставя газ, тоест следва забрана за износ.

Както става ясно, рублевата схема не е просто техническа промяна в договорните условия, а е нова технология на разплащане, която значително разширява рисковете за купувача. Стига се не просто до промяна на договорената валута, но и до включване на нов участник - да го кажем - агент на продавача. Плащането се смята за извършено само след като "Газпром експорт" получи рублите по сметката си. Това обаче изисква технологично време, поне няколко дни, през които купувачът поема всички рискове по трансакциите. Може да се проточи обмяната на валута, може руското правителство да реши да конфискува средствата преди да бъде извършено окончателното плащане в рубли. Сумата в евро е изцяло в ръцете на властите и Руската централна банка, която може да реши да блокира рублевите сметки, открити служебно на името на европейския купувач, непосредствено преди плащането към "Газпром" с условие да се размразят  нейни активи (блокирани са 630 млрд, долара на РЦБ).

Основни газови маршрути в Европа - тръбопроводни и за втечнен природен газ. Газопроводите са от Русия (основен доставчик), Норвегия, Северна Африка и Азербайджан

Снимка: AP/БТА

РЦБ "успокои", че евентуални нередности в плащанията, причинени от трансакции на "Газпромбанк", не трябва да водят до забрана за износ, когато купувачът е направил своевременно плащане "добросъвестно" и в съответствие с рублевия декрет. Въпреки това официалното обяснение на РЦБ съдържа важно предупреждение: когато преобразуването е неуспешно поради наложени от неприятелски държави санкции, забраната за износ продължава да се прилага.

Посредничеството със сигурност ще оскъпи продукта. Това ще стане с начисляването на обменни комисиони от страна на "Газпромбанк", която се намира във фактически монопол и може да си позволи значителни надпазарни такси за брокерските си услуги.

Хипотетично е възможно да се тръгне към спиране на доставките, ако плащането бъде заключено в ескроу сметка. Възможно е и "Газпром експорт" ("Газпром") да реши да обяви форсмажор (както в случая със "Северен поток-1") и така да избегне санкции за нарушаване на договорите.

Смяташе се, че руският доставчик вероятно няма да има право едностранно да наложи рублевата схема, особено когато газовите доставки са законно уредени в юрисдикцията на "неприятелски държави", например чрез избор на седалище за арбитраж и приложимо право в ЕС, Великобритания или Швейцария. Това не стана и е възможно да се стигне до много арбитражни дела.

Допълнителни рискове от възможни санкции

По-горе стана ясно, че рублите се купуват от Mосковската борса (Moscow Interbank Currency Exchange - MICEX) - единствената организирана борса за търговия с рубли и определено най-ликвидният пазар на рубли и солидна котва за цената на руската валута.

При клиринга на валутните транзакции Московската борса разчита на кореспондентски сметки в евро и долари в чуждестранни банки. По-конкретно, Националният клирингов център - който предоставя клирингови услуги за борсата - държи своите кореспондентски сметки в евро и долари в американската банка JP Morgan. Ако САЩ замразят тези сметки, Московската борса вече няма да може да извършва клиринг на трансакции в евро или долари, което ще предизвика хаос в търговията с рубли. Въпреки че ще се появят алтернативни механизми за ценообразуване и места за търговия, краткосрочните щети за икономиката на Русия могат да бъдат значителни.

Заради значимостта на газовите доставки Московската борса засега е защитена от санкции, особено от страна на САЩ. Рублевият декрет наложи закупуването на руската валута да се извършва именно на Московската борса и това трансакциите да се смятат за приключени, след като рублите бъдат получени от износителя на газ. Като се има предвид това, е ясно, че ако Московската борса попадне под санкции, тя вече няма да може да изчисти трансакциите в чуждестранната валута. В резултат "Газпромбанк" няма да може да конвертира чуждестранна валута в рубли и плащанията за доставка на газ не може да се смятат за приключени. И износът ще бъде блокиран.

Затова и "Газпромбанк", и Московската борса засега са извън санкционните списъци; с рублевата схема Кремъл всъщност хитро насърчи ЕС да лобира за тях пред САЩ, иначе биха могли да наложат санкции едностранно. Всъщност риск за това винаги има.

Защо тогава въпреки рисковете компании от Германия, Италия и други страни продължават да купуват газ от "Газпром". Ето едно обяснение: "За нашата компания и за Германия като цяло не е възможно да се справим без руски газ в краткосрочен план; това би имало драматични последици за нашата икономика." Така в края на април оправда решението си да продължи "Унипер" (Uniper) - най-големият вносител на руски газ в Германия и Европа. Но и това не помогна - месец-два по-късно доставките от "Газпром" паднаха до 20 на сто от капацитета на преносната мрежа за Германия. 

 

В текста са ползвани някои изводи от статиите: The Russian Ruble Decree-Crisis: Can European Gas Buyers "Pay in Rubles without Paying in Rubles"?, от група автори в Kluwer Arbitration Blog; и

Ruble payments: Shielding the ruble from financial sanctions, от икономиста в Банката на Италия Микеле Зангранди, публикувана във VOXEU