Представители на най-малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с инсталирана мощност до 200 киловата организират протест на 15 май пред Министерски съвет заради "неправилното прилагане" на текст от Закона за енергетиката, съобщиха от протестната група.

Микро ВЕИ производителите протестират против двойния стандарт, който според тях облагодетелства големите производители и води до многократно завишена цена на електроенергията.

"Поправката на Закона за енергетиката през 2015 г. е приета от Народното събрание, за да премахне двойното финансиране при ВЕИ производители, ползвали европейски и национални схеми за подпомагане и отделно от това ползват пълни преференциални цени, в които подпомагането не е отразено", посочват протестиращите.

Според тях се оказва, че към големите ВЕИ производители законът не се прилага.

"В резултат на умишлената грешка на институциите българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса "задължения за обществото" и цената на електроенергията", добавят малките производители.