Силно търсене от дългосрочни институционални инвеститори беше регистрирано няколко часа след отварянето на книгата за офертите за реализирането на новата емисия седемгодишни гръцки държавни ценни книжа, отворена днес, съобщи АНА-МПА.

Според информациите офертите на инвеститорите надхвърлят 12,5 милиарда евро при цел от 2,5 милиарда, които иска да събере гръцката държава от новата емисия. Силното търсене доведе до ниски нива на доходността на новата облигация, която достигна до 1,9 процента спрямо 2,1 процента при отварянето на емисията.

Гърция вече е събрала от финансовите пазари 5 милиарда евро с емисиите 5-годишни и 10-годишни държавни ценни книжа. Приходите от новите емисии могат да се използват за предсрочно погасяване на по-скъпи заеми, като по този начин подобрят устойчивостта на държавния дълг и направят по-лесно постигането на целта за намаляване на договорените първични бюджетни излишъци в близко бъдеще, коментира агенцията.