Защо да създам потребителски профил на Vinetki.bg? Възползвайте се от удобния, сигурен и бърз начин за закупуване на електронни винетки.

Клиентите, регистрирали потребителски профил на Vinetki.bg разполагат с история за своите покупки и могат да разчитат на напомняне по имейл за предстоящ изтичащ срок на електронната си винетка и да разполагат с достатъчно време да я подновят или планират в необходимия им период до 30 дни по-рано.

Потребителският профил е улеснение за всички собственици на автомобили - от компаниите с по-големи автомобилни паркове с леки и/или тежкотоварни автомобили до семейните автомобили. Чрез потребителския профил на уеб платформата Vinetki.bg, заплащането на електронни винетки става само с един клик, без да има нужда всеки път да се въвеждат данните на автомобилите.

Регистрирането на собствен акаунт е лесно и бързо - необходимо е да се въведат само две имена, имейл и парола.

Удобството да въведете еднократно регистрационните номера на автомобила, неговата държава на регистрация, категория и емисионен клас (само за автомобилите над 3.5 тона), спестява време и не дава възможност за допускане на грешки при въвеждането на данни.

В меню "моите поръчки" се проследяват лесно всички плащания и документи за електронни винетки, заплатени от потребителския профил.

За собствениците на автомобили категория К1 и К2 заплащането на електронни винетки е валидно до стартирането на тол системата. Създавайки потребителски профил сега на Vinetki.bg те си осигуряват бъдеща полза - директен достъп до тол платформата TollPass.bg със същото потребителско име и парола. Напълно автоматично ще бъдат прехвърлени и данните за всички въведени превозни средства от профила на Vinetki.bg в TollPass.bg.

"Интелигентни трафик системи" АД планират и разработват платформите си с разбирането да осигурят плавен преход от винетки към тол за ползвателите на платената пътна мрежа с автомобили, подлежащи на тол таксуване. Регистрацията сега на TollPass.bg информира за новостите и предстоящите етапи до официалния старт на тол таксуването.

Личният или фирмен профил на Vinetki.bg спестява време, осигурява удобство и добра организация и не на последно място - предоставя пълна информация за валидността на заплатените електронни винетки онлайн.