"Топлофикация-Сливен" ЕАД планира да преминем от въглища изцяло на газ и малко количество модифицирано гориво (RDF). Изпълнителният директор инж. Павлин Костов отбеляза пред Dir.bg, че до края на 2025 г. дружеството планира да премине към използване на екологични горива. Всяка една замяна на част от въглищата с по-екологично гориво подобрява показателите на дружеството за изпусканите емисии, категоричен е инж. Костов. Изпълнителният директор на "Топлофикация-Сливен" сподели и какви мерки взима дружеството заради пандемията.

- Г-н Костов, как ще се отрази "Зелената сделка" на енергетиката в България? Според Вас тя ще обедини или ще разедини Европа?

- През последните 10 години проблемът с влиянието на климатичните промени се задълбочава. Това е причината "Зелената сделка" да се превърне в основен политически приоритет на ЕС в сферата на околната среда, енергетиката и индустрията. Нейната основна задача е постигане на нулеви емисии до 2050-а. "Зеленият пакт" предвижда енергийният сектор да се състои (формира) главно от възобновяеми източници, да се закрият въглищните централи и фокусът да се насочи върху енергийната ефективност.

Преходът към производство на нисковъглеродна енергия обаче изправя някои страни от Съюза пред много сериозно предизвикателство, защото ще се наложи да осъществят големи трансформации в икономиките си. Преди 3-4 години ЕК прие директиви за спиране на ТЕЦ-овете във всички страни членки на Общността до 2035 г. Именно това тяхно решение, се явява един от основните проблеми, който ни засяга пряко. България е страна, която разчита основно на производство на ток от въглищни централи. Този вид мощности произвеждат 4 000 мегавата от общо 6 000 базови мощности, произвеждащи енергия на територията на страната. Казано на прост език, над 60% процента от произведената в България електрическа енергия в България се произвежда именно от въглищните централи. Малка част се произвежда от топлофикации, работещи на природен газ и около 2 000 мегавата от АЕЦ Козлодуй. По тази причина, ние не можем да си позволим с лека ръка да се откажем от този вид електрическа енергия.

Факт е, че "Зелената сделка" е неизбежна. България е член на ЕС и трябва да се съобразява с всички изисквания. Ние като страна ясно заявихме пред ЕС позицията си, че планираме въглищните ТЕЦ-ове да работят до 2030 година с хоризонт на действие до 2050 г. Това е правилното решение, защото в противен случай преходът към производство изцяло на зелена енергия би бил много "солен" за нас и пагубен за конкурентоспособността на икономиката. Намаляването на производството на енергийните мощности би отворило дупка в енергийния баланс на страната в периода 2025-2030 г

- Но както сам казахте, "зелената сделка" е неизбежна. Какво правим, когато тя стане факт?

- Смятам, че добро временно решение е въглищните централи да преминат на природен газ. Имаме тази възможност, добри икономически условия и благоприятно географско местоположение. Сами виждате, че някои топлофикации вече гледат в тази посока. Недостатък, е че преустройството на съоръженията към работа на природен газ е доста скъп и трудоемък процес.

Ние лично, в Топлофикация Сливен, планираме да преминем от въглища изцяло на газ и малко количество модифицирано гориво (RDF). Това е крачка към още по-екологично производство. Почти е готов проектът за газификация на основния котел на топлоцентралата. До края на 2025 г. планираме да преминем към използване на екологични горива.

Преходът към производство на нисковъглеродна енергия трябва да се случи бавно и плавно. Без да се засягат работещите в тази сфера и да не пострада енергийната ни сигурност. Не ме разбирайте погрешно! Забавянето на изпълнението на изискванията на ЕС не ни освобождава от изпълнението на новите екоизисквания. Напротив! Както сами виждате, държавата в лицето на Министерството на енергетиката, МОСВ, РИОСВ стриктно следят как работим, ние, топлофикационните предприятия. Например в Топлофикация Сливен се правят постоянно проверки за това дали изпълняваме стриктно разписаното в комплексното разрешително, какви са нивата на изпусканите емисии, количествата и видът на RDF, който оползотворяваме.

- През последните години какви промени направихте в производствената си дейност?

- През последните години се стремим да прилагаме европейски практики в производствената ни дейност, за да работи Топлофикация Сливен и да отговаря на всички изисквания. Опитваме се да направим нашето производство по-екологично. Това става като заменяме част от въглищата с алтернативни горива. Както знаете, ние сме една от топлофикациите, които в последните години получиха разрешение да използват RDF гориво в енергийния си микс. Имаме планове да внедрим и биомаса.

Всяка една замяна на част от въглищата с по-екологично гориво подобрява показателите на дружеството за изпусканите емисии. Във връзка с това допълнително сме изградили очистваща инсталация, монтирахме и електрофилтри.

- Чуват се призиви от редица страни да се прекратят климатичните политики, докато трае кризата с коронавируса. Възможно ли е да има отлагане на Зелената сделка заради пандемията?

- Зеленият преход е дългосрочен приоритет на ЕС и не смятам, че Европа ще се откаже от него. Без съмнение коронавирусът ще се отрази на Зелената сделка, на нейната структура и правила на прилагане. Възможно е да има отлагане единствено за периода, докато се реши проблемът с пандемията. След пика на кризата, когато започне икономическото възстановяване на страните, отново ще се продължи работата по дългосрочната перспектива за чисто производство.

- Какви мерки въведохте при вас заради COVID 19?

- Преустановихме посещението по домовете от наши представители във връзка с извършвани от нас услуги, касаещи ремонтни дейности. Абонатите ни преминаха на самоотчет. Данните се подават до отговорния районен инкасатор по телефон или чрез попълване на показанията директно на сайта ни.

Освен това въведохме ново работно време на Информационния център за работа с клиенти, от 9.00 часа до 17.30 часа. Въведен е режим на единично пропускане в офиса и стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания.