Необходима е цялостна трансформация на енергийните мощности, за да спазим екологичните изисквания. Всички централи на въглища започнаха с първите крачки в тази посока. Всяка една централа, включително "Топлофикация Перник", има бъдеще, ако промени горивната си база и съоръженията, отбеляза Ясен Кацаров, директор на дружеството.

- Г-н Кацаров, разкажете ни за дейността на "Топлофикация Перник"?

- "Топлофикация Перник" е оператор на топлоелектрическа централа, която произвежда по комбиниран способ електрическа и топлинна енергия, занимава се с пренос и разпределение на топлинна енергия за нуждите на промишлеността и битовия сектор на град Перник. Централата разполага с 5 парни котела. Ние използваме местно енергийно гориво - въглищата. Дружеството предоставя топлинна енергия на около 20 000 абоната на територията на града.

За абонатите ни предлагаме и други услуги, които обслужват основните ни дейности, като например дялово разпределение. Ние предлагаме опция за дистанционно отчитане на консумираната енергия. Заради пандемията въведохме и възможност клиентите ни сами да правят отчет на индивидуалните си уреди. С тази услуга те получават отчет в реално време, без да е необходимо да стоят вкъщи и да чакат инкасаторите. Абонатите ни могат да изберат и електронната форма за получаване на фактура.

- Какво е мястото на българските ТЕЦ-ове на енергийния пазар?

- Българските въглищни топлоелектрически централи заемат водещо място на енергийния пазар. ТЕЦ-оветe имат стратегическо значение както за енергийната, така и за националната сигурност на България.

Трябва да извършим цялостна трансформация на енергийните мощности, за да спазим екологичните изисквания. Всички централи на въглища започнаха с първите крачки в тази посока. Конкретно за "Топлофикация Перник" мога да кажа, че работим по преминаването поне частично на природен газ. Тази инвестиция е много голяма, но ще позволи производството на по-екологична енергия. Внедряването на новите мощности в режим на работа ще доведе до повишаване на качеството на предлаганите услуги.

"Топлофикация Перник" е част от енергийния сектор на България. Тя е базова мощност за икономиката на региона. Затова ние инвестираме в бъдещето на дружеството, в неговото модернизиране, дигитализиране и внедряване на зелени практики. През последните години топлофикацията е подложена на значителни технологични промени. Инвестирани са милиони левове в модернизация на съоръженията и сероочистващата инсталация. Но, разбира се, при строго спазване на стандарти за безопасност на работното място.

- Смятате ли, че "Зелената сделка" ще се отрази добре на сектора Ви и като цяло на икономиката. Има ли бъдеще нисковъглеродното производство у нас?

- Според мен "Зелената сделка" би могла да се окаже много важна за сектора ни и като цяло за икономиката на страната, включително и за поколения напред. Разбира се, за да се осъществи, ще се наложат промени, които ще засегнат всеки един икономически сектор, не само енергетиката. Но вярвам, че с добре изработени и съобразени с възможностите на България секторни стратегии и планове, би могло да донесе много ползи за нас като държава.

ЕС залага своето икономическо бъдеще на Зелената сделка. Бих нарекъл Зелената сделка стратегия за екологичния и дигитален преход.

- Както и Вие казахте, топлофикациите у нас са с важно стратегическо значение, но смятате ли, че имат шанс да оцелеят предвид натиска, които се оказва върху тях?

- Не само имат шанс, но и всички усилия са насочени в тази посока. Ръководството на всяка една въглищна централа, местна и национална власт, изобщо всички засегнати работят за това предприятията да продължат да работят. Въглищата изиграха огромна роля в промишленото развитие, създаването на заетост и благосъстояние. Днес трябва да бъдат заменени с възобновяеми горива и природен газ, които не замърсяват въздуха при производствения процес.

Всяка една централа, вкл. и Топлофикация Перник има бъдеще, ако промени горивната си база и съоръженията. Такива огромни предприятия не бива да останат на самотек и да бъдат нарязани за скрап. Напротив, те имат капацитета и възможностите да работят още дълги години. Факт е, че те не изглеждат като от корицата на списание, но това не значи, че не работят. Всяка година се влагат огромни средства в обновление и подобрение на съоръженията. Черпим от добрите примери на други страни, за да прилагаме у нас доказани практики. При нас се трудят квалифицирани кадри и няма да позволим с лека ръка те да останат без работа. Точно това ще стане, ако се затворят централите.

Има редица възможности и начини за удължаване на живота на предприятията и запазване на работните места чрез преквалификация. Изобщо, въглищните региони са благоприятни за инвестиции. Притежават необходимите географски и икономически възможности да се развиват и да привличат и чуждестранни инвеститори. За това ние се борим и ще продължим и занапред, за да надградим досега постигнатото. Централите ще бъдат гарант за прехода към нисковъглеродна енергетика.

- Имахте ли нужда от време да се адаптирате към тези промени?

- При всяко едно ново начинание го има момента на адаптация. Нашата професия ни изправя пред всекидневни предизвикателства, като започнем от малки аварии за по няколко часа, до големи проекти като "Зелената сделка". Заедно работим по развитие на планове за бъдещето на "Топлофикация Перник". Целият ни екип се състой от всеотдайни, знаещи и можещи хора. Те са истински професионалисти. Вярвам, че с общи усилия ще успеем да превърнем "Топлофикация Перник" в модерна централа, произвеждаща екологична енергия.