Ръководството на ТЕЦ "Бобов Дол" информира, че във връзка с установяването на заразени с COVID 19 служители оказва пълно съдействие на българските здравни власти и спазва стриктно всички разпореждания на Министерството на здравеопазването, свързани с вземането на най-строги противоепидемиологични мерки при осъществяване на работния процес в централата.

Заедно с това от дружеството потвърждават във връзка с появили се спекулативни и лъжливи информации в социалните мрежи за намеренията за третиране на РДФ гориво, че са информирали българската прокуратура за намерението в кратки срокове да се предприемат действия за промяна в комплексното разрешително в частта му за използване на горива. Намерението е да се преустанови оползотворяването на РДФ гориво, като за целта дружеството се е обърнало към Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник.

Това намерение е израз на нашето желание за преодоляване на общественото напрежение от последните месеци и търсенето на широк обществен консенсус относно дейността на едно най-големите предприятия в страната ни, се казва в съобщението на  ТЕЦ "Бобов Дол".