Близо 80 млн.лв. са изплатени на бизнеса за последните две седмици за преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата.

Ето, какво отчетоха днес (24 април) от Министерството на икономиката: 

  1. По процедурата "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са изплатени общо 191,1 млн. лв. по 23 526 броя договора.
  2. По процедурата "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са изплатени 25,5 млн. лв. по 190 броя договора.
  3. По мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите" са разплатени 104,3 млн. лева.
  4. По процедурата "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са постъпили  6 090 проектни предложения с общ размер на заявената помощ 304,5 млн. лева.
  5. ББР е потвърдила 42 583 броя кредити в общ размер на 192,8 млн. левa. За последните две седмици ББР е потвърдила нови над 4 000 кредита за над 20 млн. лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е почти 4 500 лeвa.
  6. Договорени портфейлни гаранции с 9 банки с общ размер 795 млн. лева. Потвърдените от ББР за гарантиране кредити към 23 април 2021 г. са близо 1 500 броя с общ размер, възлизащ на 218,8 млн. лева. Напредъкът по Програмата за последните 14 дни възлиза на близо 20 млн. лева.