Министерският съвет възложи на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" да одобри общото описание на архитектурата на електронното управление в Република България, както и да осигури ред за достъп на отговорните администрации до документа, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Разработването на документа ще играе ролята на рамка, която да включва основните елементи на електронното управление - правна рамка, оперативна съвместимост, електронна идентификация, работни процеси, информационни ресурси и сигурност.

Следването на единна национална архитектура на е-управлението е необходимо за консолидация на техническата и информационна инфраструктура в областта и интеграция на работните процеси и процедури във всички засегнати ведомства, уточнява се в съобщението.

Общото описание на архитектурата на електронното управление се разработва с активното участие на всички заинтересовани страни - Държавна агенция "Електронно управление", експерти от други администрации и представители на академичния сектор, като е одобрено от Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

В края на миналата година вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че до средата на 2019 година системата за електронно връчване (държавните и общинските администрации да използват електронен документооборот) ще е готова на 70-80 процента, а напълно функционираща система на електронно правителство ще имаме от 2020 година.