С малки изключения повечето основни индекси в България, Западна Европа и САЩ завършиха с печалби втората пълна работна седмица на октомври (11-15), въпреки продължаващия инфлационен натиск в света. В САЩ беше отчетен ръст на потребителските цени през септември с 0.4% спрямо август и нарастване с 5.4% на годишна база, спрямо септември 2020 година, което представлява най-големия годишен ръст на инфлацията от 2008 г. насам.

В същото време предварителните данни на "Евростат" показват, че и в еврозоната инфлационният натиск се задълбочава, тъй като прогнозата за септември е за нарастване до 3.4% на потребителските цени, като спрямо август увеличението ще е с 0.4 на сто. Според статистическата служба на ЕС, това е най-голямото нарастване на инфлацията в страните, използващи еврото също от 2008 г. насам. За България предварителни данни за потребителските цени през септември все още не са публикувани, но като се има предвид ръста на енергийните продукти и услуги, които имат най-голяма тежест при определянето на инфлацията, най-вероятно и за нашата страна инфлационният натиск ще е съществен.

Затова и много анализатори настояват централните банки от двете страни на Атлантическия океан да започнат да прекратяват своите програми за подпомагане чрез изкупуване на облигации и други активи, за да се ограничи навлизането на свежи държавни капитали към частните компании на фондовите пазари. Бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Самърс, сега професор в Харвардския университет, открито атакува Федералния резерв на страната (Фед - централната банка на САЩ), че отделя твърде много внимание на социалните въпроси и недостатъчно на най-сериозната заплаха за икономиката и хората от инфлацията, като тай я сравнява със 70-те години на миналия век. В изказване на икономически форум в петък, цитиран от агенция "Блумбърг", Самърс сравнява поведението на членовете на Фед и бордовете на други централни банки, които намаляват инфлационните рискове, с тези на бившите председатели на Фед Артър Бърнс и Уилям Милър, които управляваха централната банка на САЩ през 70 -те години, когато темпът на нарастване на цените на годишна база често надхвърля 10%.

"Заплахата от инфлация да излезе извън контрол в САЩ сега е по-висока, отколкото някога е била в моята кариера. Ние сме още по-близо до загубата на контрол над нея във Великобритания и мисля, че има известен риск и за Европа", предупреди бившият финансов министър на САЩ. Друг е въпросът дали правителствата трябва да загърбват социалния аспект на инфлацията.

И на този фон пазарните участници от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България, залагат предимно на печалби за основните индекси при свити обеми на търговия.

Българският индекс на "сините чипове" SOFIX, отразяващ динамиката на търговия с 15-те най-ликвидни публични компании на Българската фондова борса (БФБ), отчете най-голямо повишение (+0.53%) през отминалата работна седмица. Следващи по ръст са широкият BGBX 40 (+0.35%) и имотният BG REIT (+0.14%), единствен на загуба е равно претегленият BGTR 30 (-0.15%). Преди това (4-8 октомври) всички индикатори бяха в червената зона, като най-голямо понижение отчете SOFIX (-1.69%), следван от BGBX 40 (-1.37%), BG REIT (-0.87%) и BGTR 30 (-0.67%).

Седмичната равносметка показва, че всички национални измерители по фондовите борси в Западна Европа са в зелената зона, като най-висок ръст регистрира общоевропейският STOXX 600 (+2.65%), следван от френския САС 40 (+2.58%), германския DAX (+2.51%), британски FTSE 100 (+1.95%), италианския FTSE MIB (+1.70%) и испанския IBEX 35 (+0.40%).

През отминалите пет работни дни с повишение завършиха и трите основни индекса в САЩ. С най-голям седмичен ръст приключи щатския индекс "сини чипове" Dow Jones (+1.58%), следван от технологичния Nasdaq (+2.18%) и широкия S&P 500 (+1.83%).

Месечна равносметка за БФБ

От началото на октомври и четирите индекса са на загуба: SOFIX (-1.78%), BGBX 40 (-1.75%), BGTR 30 (-1.44%) и BG REIT (-1.08%). За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 15 октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 25.64%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 28.47% и общ оборот от 102 377 119 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Сред като три от четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната (4-8 октомври), като са осъществени 1 136 сделки с 4 311 399 лота за 15 550 837 лева, спрямо 1 484 сделки с 3 127 162 лота за 10 230 761 лева или с 348 сделки по-малко, но с 1 184 237 лота и 5 320 076 лева повече.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са реализирали 11 дружества, спрямо 7 в предходната седмица, но съществената разлика в оборота се дължи на факта, че през периода 11 - 15 октомври пет дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.

Тази седмица лидер е Еврохолд България АД (EUBB) с реализирани 5 сделки с облигациите на дружеството за 3 207 512 лева; на второ място е Синтетика АД (SYN) с 2 сделки с акциите на дружеството за 2 652 197 лева; Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 46 сделки за 2 302 000 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка за 2 000 001 лева; Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 4 сделки за 1 022 112 лева; Порт флот-Бургас АД (PFB) с 2 сделки за 983 280 лева; ЕМКА АД (EMKA) с 62 сделки за 403 418 лева; Българска фондова борса АД (BSE) с 90 сделки за 294 668 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 2 сделки за 293 183 лева; Алтерко АД (A4L) със 76 сделки за 239 938 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 114 сделки за 204 412 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 4 дружества: Топлофикация-Бургас АД (TPLB), Топлофикация-Русе АД (TPLR), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) и Алтерко АД (A4L).

За отбелязване е, че търговията с акции само на две енергийни дружества от групата на най-оборотните: топлофикациите в Бургас (2 000 001 лева) и Русе (1 022 112 лева) съставлява 19.9% от общия оборот на БФБ за отминалата работна седмица.

След като три от четирите индекса завършиха с повишение,

Печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 51% за печелившите към 10% за губещите и 39 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при сделките (52% за печелившите към 32% за губещите и 16 на сто без промяна), при обемите обороти (27% за печелившите към 10% за губещите и 63 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (50% за печелившите към 31% за губещите и 19 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (11 - 15 октомври) показва, както вече посочихме, че и три от четирите индекса са на печалба и един е на загуба:

- при SOFIX е отчетен най-голям ръст с 0.53%, след като в предходната седмица беше с понижение от 1.69%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 403 746 лота за 1 284 652 лева, спрямо 3 386 288 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 0.35%, след като в предходната седмица беше със спад от 1.37%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 646 923 лота за 2 467 976 лева, спрямо 4 185 118 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30, единствен на загуба, понижението е от 0.15%, след като и в предходната седмица беше с над 4 пъти по-голям спад 0.67%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 605 525 лота за 4 633 472 лева, спрямо 4 001 564 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с ръст от 0.14%, след като в предходната седмица беше с понижение от 0.87%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 112 937 лота за 273 019 лева, спрямо 572 053 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Алкомет АД (ALCM) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 4.35% и седмичен оборот от 11 526 лева, при последна цена от 9.600 лв./акция и пазарна капитализация от 172 348 406 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е с повишение от 4.23% и седмичен оборот от 156 000 лева, при последна цена от 2.710 лв./акция и пазарна капитализация от 230 648 347 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) попада в групата на най-печелившите емисии за трета поредна седмица, като повишението е малко по-слабо - до 3.26% от 3.95% в предходната седмица, и седмичен оборот от 294 668 лева, спрямо 145 879 лева, при последна цена от отминалата седмица от 9.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 62 537 170 лева от 60 562 312 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с ръст от 2.61% и седмичен оборот от 53 179 лева, при последна цена от 11.800 лв./акция и пазарна капитализация от 80 240 000 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с повишение от 2.29% и седмичен оборот от 116 649 лева, при последна цена от 2.230 лв./акция и пазарна капитализация от 77 251 493 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Алтерко АД (A4L) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 4.37% и седмичен оборот от 239 938 лева, при последна цена от 19.700 лв./акция и пазарна капитализация от 354 599 980 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с понижение от 2.81% и седмичен оборот от 23 238 лева, след като в предходната седмица беше в групата на петте най-печеливши емисии с ръст от 1.63%, при последна цена от отминалата работна седмица от 4.840 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 165 896 082 лева от 170 694 729 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е със загуба от 2.59% и седмичен оборот от 17 129 лева, при последна цена от 11.300 лв./акция и пазарна капитализация от 26 007 266 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 1.94% и седмичен оборот от 18 937 лева, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 128 401 270 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с понижение от 1.87% и седмичен оборот от 204 412 лева, при последна цена от 7.360 лв./акция и пазарна капитализация от 158 238 933 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България на 3е-news:

https://3e-news.net/bg/a/view/26519/sofix-i-oshte-dva-ot-indeksite-na-bfb-sa-na-pechalba-prez-vtorata-pylna-sedmica-na-oktomvri.