Инфлацията и настъплението на новия индийски щам Delta на коронавирусаCOVID-19 притискаха пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, които отчетоха седмичен спад през третата седмица на юли (12-16 юли). За разлика от тях търговията на Българската фондова борса (БФБ) отново се размина с тренда на фондовите борси в Западна Европа и САЩ. Дори в деня (16 юли), когато "Евростат" обяви, че инфлацията у нас през юни се ускорява, търговията на БФБ приключи с печалби и за четирите индекса.

В крайна сметка за втора поредна седмица три от индексите на Българската фондова борса (БФБ) завършиха с повишение и само широкият BG BX40 приключи с минимален спад. С най-голям седмичен ръст през отминалите пет работни дни приключи имотният индекс BG REIT (+1.45%), следван от българския измерител на "сините чипове" SOFIX (+0.85%), равно претегления BG TR30 (+0.56%) и само широкият BG BX40 е на минимална загуба (-0.04%).

Затова пък на борсите в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк доминираше червеният цвят, тъй като и на двата пазара надделяха страховете на инвеститорите, които ограничиха търговията, заради опасенията, че възстановяването на икономиките от двете страни на Атлантическия океан ще се забави, заради резкия скок на заразени и починали от новия щам Delta на короновируса и предприетите мерки от много правителства за връщане на ограниченията и въвеждане на по-строги правила за пътуване.

Инфлационният натиск също оказа своето влияние, макар че окончателните данни, публикувани в петък от "Евростат", показват забавяне на растежа на потребителските цени в еврозоната през миналия месец до 1.9%, но въпреки това остават над целевото ниво от 1.8 на сто. През май инфлацията беше 2% и беше най-високата от октомври 2018 година. В сравнение с предходния месец потребителските цени през юни са се увеличили с 0.3%. Темповете на нарастване на инфлацията съвпаднаха както с предварителните данни на "Евростат", така и с очакванията на анализаторите.

В САЩ инфлацията расте по-бързо от европейската и за юни индексът на потребителските цени е скочил с 0.9% спрямо май и с 5.4% на годишна база спрямо юни 2020 година, което е най-бързото ускоряване от 2008 година, показват данните на Министерството на труда, публикувани миналия вторник (13 юли). Данните смутиха инвеститорите не само на "Уорстрийт", но и по целия свят, тъй като по-високите разходи - държавни и частни, свързани с възстановяването на икономиката, продължават да подхранват инфлационния натиск на най-голямата икономика в света и ситуацията може да се превърне в бумеранг, обобщава Bloomberg.

Седмичната равносметка за борсите от двете страни на Атлантическия океан

За трета поредна седмица пазарите на акции в Западна Европа са преобладаващо на загуба. С най-голям седмичен спад приключи испанският IBEX 35 (-3.23%), следван от британския FTSE 100 (-1.60%), френския САС 40 (-1.20%), италианския FTSE MIB (-1.09%), германския DAX (-0.94%) и общият европейски STOXX 600 (-0.64%).

На загуба са и трите индекса на "Уолстрийт", като с най-силен седмичен спад завърши технологичният Nasdaq (-1.87%), следван от широкия S&P 500 (-0.97%) и измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones (-0.53%).

Равносметката за БФБ

Както посочихме три от индексите на БФБ завършиха с повишение и само широкият BG BX40 приключи с минимален спад през отминалите пет работни дни, при това за втора поредна седмица. В сравнение с предходната (5-9 юли) ръстът е по-слаб, тъй като тогава три от измерителите завършиха с повишение от над процент и половина: SOFIX (+1.91%), BG BX40 (+1.69%), BG TR30 (+1.61%) и с най-слабо нарастване от 0.03% приключи имотният BGREIT.

Затова пък лятната равносметка (от 1 юни до 16 юли) е много добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е SOFIX (+7.28%), следван от BG TR30 (+5.68%), BG BX40 (+4.35%) и BGREIT (+4.42%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 16 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 23.69%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 26.48%.

Дебютът на ИмПулс АД

Отминалите пет работни дни ще се запомнят и с успешния дебют на ИмПулс I АД (IMP1) - новата трета компания, чиито акции се търгуват на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam на БФБ. След като на 7 юли на еднодневното си първичното публично предлагане (IPO) набра близо 6 милиона лева, със специално разрешение от ръководството на БФБ, компанията стартира на 12 юли търговия с права върху записани акции преди вписване в Търговския регистър.

Така за цялата отминала работна седмица бяха изтъргувани 172 307 акции за 213 343 лева, като цената на книжата поскъпна с 12.73% и попаднаха в групите на най-оборотните и най-скъпите акции през отминалата седмица.

И въпреки че три от четирите индекса са на печалба, през третата седмица на юли

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (5 - 9 юли), като са осъществени 1 070 сделки с 1 350 422 лота за 3 730 960 лева, спрямо 2012 сделки със 7 039 776 лота за 9 839 776 лева или с 942 сделки, 5 689 354 лота и 6 108 816 лева по-малко. Трябва да се отбележи, че огромната разлика се дължи на IPO-то на ИмПулс I, осъществено на 7 юли, когато бяха записани всички предложени 5 334 000 акции за 5 867 400 лева при цена от 1.1 лв./ акция. Така в периода 12-16 юли за първи път от три месеца насам седмичният оборот на БФБ слиза значително под критичните 5 млн. лева, възприемани като граница за слаба търговия на борсата.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са реализирали 9 дружества, спрямо пет в предходната седмица. На върха е Еврохолд България АД (EUBG) с 18 сделки с акции за 667 155 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 64 сделки за 324 981 лева; СЛС Имоти АДСИЦ (SLSP) с 3 сделки за 304 782 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 80 сделки за 284 975 лева; Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 10 сделки за 266 644 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 11 сделки за 264 404 лева; Бългериан Еъруейз Груп ЕАД (B3GA) с 1 сделка за 241 440 лева с облигации на дружеството; ИмПулс I АД (IMP1) със 175 сделки за 213 342 лева с акции на дружеството; Алтерко АД (A4L) с 66 сделки за 210 253 лева с акции на дружеството.

В групата на най-търгуваните емисии отново попаднаха Адванс Терафонд АДСИЦ и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), които и в предходната седмица бяха сред най-оборотните дружества на БФБ.

За отбелязване е, че с решение от 15 юли Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от "Еврохолд България", с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 62 974 400 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева. Така процедурата за набиране на капитал за сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ в България формално е приключена, а самата сделка трябва да бъде финализирана до 31 юли.

При повишение на три от четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 44% за печелившите към 22% за губещите и 34 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (39% печеливши към 30% губещи и 31 на сто без промяна), при сделките (58% печеливши към 32% губещи и 10 на сто без промяна) и при обемите обороти (37% печеливши към 19% губещи и 44 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (12 - 16 юли) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба и само BG BX40 e на минимална загуба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 0.85%, след като в предходната седмица регистрира по-високо нарастване с 1.91%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 658 888 лота за 1 727 252 лева;

- при BGBX 40 понижението е минимално, след като в предходната седмица широкият индекс отчете най-голям ръст от четирите измерителя, с 1.69%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 820 371 лота за 2 287 982 лева;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.56%, след като в предходната седмица беше отчетен близо три пъти по-висок ръст от 1.61%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 852 767 лота за 2 476 542 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- имотният BG REIT е с най-високо повишение от 1.45%, след като в предходната седмица отчете минимален ръст от 0.03%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 253 418 лота за 437 779 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции

- ИмПулс I АД (IMP1) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.73% и седмичен оборот от 213 342 лева, при последна цена от 1.240 лв./акция и пазарна капитализация от 6 614 160 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с повишение от 7.69% и седмичен оборот от 20 905 лева, при последна цена от 10.500 лв./акция и пазарна капитализация от 24 166 044 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 6.25% и седмичен оборот от 284 975 лева, при последна цена от 7.140 лв./акция и пазарна капитализация от 133 775 747 лева.

Топ 3 на най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) отново е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 6.75% и седмичен оборот от 41 521 лева, след като в предходната седмица понижението беше от 7.91% и седмичен оборот от 379 085 лева. През отминалите пет работни дни последната цена беше 1.520 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 31 226 377 лева от 33 486 180 лева седмица по-рано;

- Формопласт АД (FORM) е с понижение от 3.23% и седмичен оборот от 145 224 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 22 793 430 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е на загуба с 2.97% и седмичен оборот от 33 313 лева, при последна цена от 0.490 лв./акция и пазарна капитализация от 29 086 654 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3е-news.net