Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за:

  • осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП); и
  • извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП), съобщи Министерството на финансите.

За целта на Портала за обществени поръчки в раздел "Предварителен контрол" е създадена нова секция - "Извършени проверки".

Публикуваните данни в новата секция ще се изготвят на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.

Ето повече информация за новата секция "Извършени проверки" >>